Van de kerkenraad: fysieke aanwezigheid bij kerkdiensten

Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl gelezen. Op basis daarvan komt zij met de volgende overwegingen en aanbevelingen:
·       Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het fysiek houden van kerkdiensten en het gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder toenemen. En onderschrijft het belang hiervan.
·       Ook de noodzaak voor het opstarten van andere gemeente-activiteiten wordt steeds sterker gevoeld.

Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang.

De kerkenraad heeft besloten, dit advies te volgen en wil per 23 januari weer fysieke diensten gaan houden.
Dit zal weer gebeuren door vooraf te reserveren via de reserveringslijst op de site van de Open Hof Kerk.
Lukt het echt niet om uzelf aan te melden, kunt u bellen met de scriba.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.