Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

ZWO

De ZWO-commissie – Wat doet de ZWO? Wie zitten er in de commissie? Hierbij eerst een korte schets van de ZWO: de drie letters ZWO staan voor: Zending: de boodschap van het geloof doorgeven en zichtbaar maken. Werelddiaconaat: het antwoord van de kerk op alle nood in de wereld. Ontwikkelingssamenwerking: het aanpakken van de oorzaken Meer lezen….

College van Diakenen

In het kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland staat de taak van diakenen als volgt geformuleerd: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te Meer lezen….