Open Hof Kerk Aalsmeer ook op Facebook en Twitter

Sociale media zijn belangrijk voor veel mensen en zijn een belangrijke factor in de communicatie. De Open Hof Kerk blijft niet achter. Al 9 jaar is onze kerk aanwezig op  twitter en Facebook .  Als je de pagina’s “leuk”  vindt , dan krijg je voortaan alle mededelingen via je Facebook of twitter account en verder kan je daar Meer lezen….

PKN Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers

De tekst werd in november 2011 door de generale synode vastgesteld. Daaraan werd in april 2012 toegevoegd een ‘Handreiking voor predikanten en kerkelijk werkers voor het gebruik van sociale media’. De voorgestelde wijzigingen zijn nu allemaal verwerkt in één digitaal document (pdf), dat begin september op de website van de PKN is geplaatst. Lees verder Meer lezen….