Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

PKN Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers

De tekst werd in november 2011 door de generale synode vastgesteld. Daaraan werd in april 2012 toegevoegd een ‘Handreiking voor predikanten en kerkelijk werkers voor het gebruik van sociale media’. De voorgestelde wijzigingen zijn nu allemaal verwerkt in één digitaal document (pdf), dat begin september op de website van de PKN is geplaatst. Lees verder Meer lezen….

Contact Kerkbladcommissie

Kerkbladcommissie / aanmelden en bezorging Adres: Zijdstraat 42a 1431 ED Aalsmeer Telefoon:     0297-340499 Gegevens:     Gebruik dit adres voor aanmelden, verhuizing en opzegging betreffende het kerblad. Tik hieronder uw vraag om een email te sturen naar de Kerkbladcommissie.

Kerkblad

Het Kerkblad wordt verstuurd naar de leden van het kerkblad.  Voor aanmelding klik hier. Gebruik onderstaand formulier om stukjes op te sturen naar de scriba. Zij is de redacteur voor de stukjes van de Protestantse Gemeente te Aalsmeer. Vermeld duidelijk dat het een stukje voor het kerkblad is.

Contact scriba

Secretariaat (scriba) / Preekvoorziening / redactie kerkblad / Agenda beheerder Mevr. M. Beunder Adres: Rietgorsstraat 51 1431 VV  Aalsmeer Tel.: 0624543077 Gegevens:     Secretariaat (scriba). Plannen van preken. Contact met predikanten. Bijhouden van Preekrooster. Verzamelaar en samensteller van “ons” gedeelte van het kerkblad. De kopij kan worden aangeleverd tot zondagavond 19.00 uur. Dit geldt ook Meer lezen….