Start Protestantse Gemeente te Aalsmeer juni 2008

Per 30 juni 2008 is de Gereformeerde Kerk Aalsmeer verenigd met de Zuiderkerk Aalsmeer.

 

Eerste kerkdienst 6 juli 2008 (door ds. Prins)

Het was een bijzondere dag 6 juli jl., de eerste zondag met de eerste dienst van de Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof kerk.
Al voor half tien was het druk en gezellig op het kerkplein, dat tegen het moment waarop trompettist Hidde Zwart het hoornsignaal gaf om de oranje/witte PKN-vlag te hijsen,
vol mensen was. Allereerst een kort woord van welkom door de voorzitter van de kerkenraad, Martien Maarsse. Verheugend was de aanwezigheid van wethouder Overbeek namens de burgerlijke gemeente.
Verder waren er, naast de voorzitter en de scriba van de classis, ook vertegenwoordigers van de Aalsmeerse zustergemeenten binnen de PKN: Hervormd-Oost en -Dorp. Ook mochten er
afgevaardigden van de Doopsgezinde Gemeente, de Christelijke Gereformeerde kerk en de R.K.-kerk verwelkomd worden. Al snel konk er alweer trompetgeschal: nu ten teken dat de nieuwe naam van de kerk onthuld kon worden, door de dames Sanja Grovenstein en Nel v.d. Burgt: en wanneer zij aan de touwtjes trekken dan gaat dat vlot: snel viel dus het doek waardoor het -door Hans Ravesloot ontworpen- logo met naam zichtbaar werd. Alom tevredenheid en waardering voor de uitvoering ervan!

Reacties zijn gesloten.