Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

IMG_4287 (Large 2)De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en kinderneven diensten. Voor de ouderen is er wekelijks een inloopochtend en maandelijks een ouderen contactmiddag. Er wordt ook veel georganiseerd voor alle gemeenteleden gezamenlijk: gemeentegroeigroepen, Bijbelkringen, cursussen, lezingen, films, boekbesprekingen en excursies.

Naast de wekelijkse gaven aan goede doelen, de groep voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) ieder jaar een project in het buitenland. Gedurende het hele seizoen worden er activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor deze projecten. De afgelopen jaren konden we grote geldbedragen overmaken naar diverse projecten.

Velen zijn vrijwillig bezig om geloof, hoop en liefde vorm te geven en te delen. Daarbij is plaats voor ieder die vanuit de geloofsverbondenheid met Jezus Christus samen met anderen wil groeien in geloof en bouwen aan Gods rijk in deze wereld.

Deze website is één van de drie voornaamste communicatiemiddelen naar onze eigen gemeente. De andere twee zijn: het wekelijkse Openhofnieuws, dat elke zaterdagmorgen per mail wordt verstuurd naar de abonees en het wekelijkse kerkblad, bestemd voor alle abonnees. Deze drie organen zijn complementair aan elkaar, we proberen overlappingen zoveel mogelijk te voorkomen. Raadpleeg ze dus alledrie. Daarnaast proberen we met deze website ook “buitenkerkelijken” te informeren over onze bezigheden/activiteiten met de bedoeling hen te interesseren voor onze activiteiten en hen op te roepen om ook iets bij te wonen.

Veel activiteiten vinden plaats in gebouw ‘t Baken, Sportlaan, Aalsmeer. Het email adres en telefoonnummer vind u op de Contact pagina.

Voor het indienen van kopij bestemd voor publicatie op deze website kunt u deze doorgeven aan de webmaster (klik hier). Voor plaatsing van berichten geld dat deze direct gerelateerd moeten zijn met de Protestantse Gemeente te Aalsmeer en al wat daarbinnen leeft en speelt.

Identiteit:

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer wil, in de navolging van Christus, de christelijke traditie op een open wijze vormgeven, betrokken op actuele thema’s, zowel in het persoonlijke leven als in onze samenleving.  Zij wil daartoe een plek bieden om tot rust te komen en inspiratie op te doen voor het gesprek over vragen van geloven en leven. En bij dit alles een scherp oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de armen en kwetsbaren, dichtbij en ver weg.

Missionaire doelstelling:

De Protestantse Gemeente te Aalsmeer wil mensen uitdagen volgelingen van Jezus te worden, met Hem te leven en zich in te zetten voor Gods koninkrijk in deze wereld, In de overtuiging dat je gemeente kunt zijn door om te zien naar de naaste dichtbij en ver weg.  Als ook door met elkaar en onze omgeving in gesprek te zijn en te blijven: over levensvragen, problemen en uitdagingen van deze tijd.  Verder wil de PGA mensen (kerkelijk of niet) in nood de helpende hand bieden, pastoraal en of diaconaal.

Nieuwsbrief

Wilt u voortaan een email ontvangen als er weer nieuwe berichten op onze website gezet worden, schrijf  dan in voor onze gratis wekelijkse Nieuwsbrief. U kunt dat doen rechtsboven aan elke pagina. Kijk daarna even in uw email box om uw aanmelding te bevestigen.

Reacties zijn gesloten.