PKN Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers

De PKN synode. Foto Jan Klein

De tekst werd in november 2011 door de generale synode vastgesteld. Daaraan werd in april 2012 toegevoegd een ‘Handreiking voor predikanten en kerkelijk werkers voor het gebruik van sociale media’. De voorgestelde wijzigingen zijn nu allemaal verwerkt in één digitaal document (pdf), dat begin september op de website van de PKN is geplaatst. Lees verder om het document te downloaden.

Beroepscode en gedragsregels

Het document bestaat uit drie gedeelten. In de beroepscode komen onder meer aan de orde: het leiding geven, pastoraal gedrag, aannemen van giften en de publieke rol van de predikant en de kerkelijk werker. In de gedragsregels gaat het onder meer over de predikant/kerkelijk werker als betrouwbaar persoon, als vertrouwenspersoon, als collega en als participant in allerlei verbanden binnen en buiten de kerk.

Social media

De handreiking voor het gebruik van sociale media is ontwikkeld om predikanten en kerkelijk werkers vooral de kansen van sociale media te laten benutten en risico’s te omzeilen. Omdat sociale media nauw samenhangen met andere vormen van online communiceren, besteedt de handreiking ook aandacht aan internetsites en e-mailverkeer.

Klik hier om de Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers’ te downloaden.