ZWO

zwologo

De ZWO-commissie – Wat doet de ZWO? Wie zitten er in de commissie?

Hierbij eerst een korte schets van de ZWO: de drie letters ZWO staan voor:

  • Zending: de boodschap van het geloof doorgeven en zichtbaar maken.
  • Werelddiaconaat: het antwoord van de kerk op alle nood in de wereld.
  • Ontwikkelingssamenwerking: het aanpakken van de oorzaken van structurele armoede en onrechtvaardigheid.

Drie activiteiten die de missionaire taak van de kerk vormen en met elkaar verweven zijn. Waarbij het gaat om woord én daad.

Onze ZWO-commissie valt onder de Diaconie van onze Protestantse Gemeente. Ze ziet het als haar voornaamste taak het wereldwijde missionaire werk onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen.

Tot zover de uitleg over het werk van de commissie.

Dan nu stellen we graag de commissieleden aan u voor:

Om te beginnen:

de voorzitter:

In november heeft onze voorzitter Anna Akse, na 8 jaar voorzitter te zijn geweest van de ZWO-commissie, te kennen gegeven te stoppen als voorzitter en daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. We danken Anna voor de afgelopen jaren waarin zij voorzitter van de ZWO commissie wilde zijn.

De taak van de voorzitter is contact te onderhouden met de predikant die de ZWO dienst zal leiden en dan voornamelijk de eerste ZWO dienst van het jaar, die volledig ingevuld wordt door de ZWO commissie en waarin ook een koor optreedt. We verdelen in de eerste vergadering van het jaar, in overleg met de predikant, de taken die we tijdens deze dienst zullen doen.

Gelukkig hebben we in Gerard Nijland een interim voorzitter gevonden, die deze taken op zich zal nemen totdat we een nieuwe voorzitter hebben.

De man van de financiën:

Frans de Jong doet alle financiën van de ZWO-commissie, naast zijn drukke baan, en dat doet hij op een geweldig manier. Hij kan ook alles goed uitleggen en maakt ook de begrotingen. Hij houdt de inkomsten bij van de kerkbalans en alle uitgaven die de ZWO doet.

De secretaris

Sandra Nes, zij notuleert alle vergaderingen, werkt ze uit en stuurt ze na uitwerking rond aan alle leden, verder verzorgt zij de artikelen in het kerkblad, met name het doel van collecten die gehouden worden tijdens de ZWO diensten en eventueel nog onderwerpen voor de nieuwsbrief.

Daarnaast zijn er nog de andere leden:

Iman Mosselman, contactpersoon voor Wit-Rusland en Mongolië;

Paul van den Boon, deed tot voor kort de coördinatie van de kledinginzameling, contactpersoon Roemenië.

Cees Vrooland, sinds een aantal maanden lid van de ZWO commissie.

We hopen dat u een idee heeft gekregen van de werkzaamheden en de leden van de commissie.

 

Van de ZWO-commissie

In het afgelopen jaar hebben we tijdens de ZWO vergaderingen weer gesproken over projecten en noodhulp in het buitenland waaraan we geldelijke steun konden verlenen.

Acute noodhulp wordt via de mail aan ons kenbaar gemaakt en als we niet op korte termijn vergaderen, overleggen we per mail wat we kunnen bijdragen aan deze nood.

Dit jaar hebben we alle collectes die gehouden zijn in de ZWO diensten verhoogd tot € 1.000,00 en ook de vorig jaar kerst gehouden collecte voor de vluchtelingen in Griekenland is verhoogd tot

€ 1.000,00.

Verder hebben we geld geschonken aan:

  • Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. Wij hebben € 1.000,00 naar deze stichting overgemaakt.

 Wij ontvingen een bedankbrief van de Stichting, uit deze brief een gedeelte waar zij aan werken:

Wij zijn bezig met een project in het armste deel van ons gebied waar wij diverse projecten helpen te realiseren c.q. al gerealiseerd hebben. De organisatie waar wij mee samenwerken in Nepal, Sapana Village Social Impact, heeft gevraagd of wij een lunchproject willen financieren voor een school in Bharang, hoog in de heuvels van Chepang. De 275 kinderen behoren tot een etnische groep van de Nepalese bevolking waar weinig tot geen hulp aan wordt geboden. We hebben al eerder een school in Tobang geholpen met een lunchprogramma, door o.a. te investeren in kookgelegenheid en de aanleg van een moestuin. Ouders van de kinderen koken bij toerbeurt op school met zoveel mogelijk producten uit de eigen moestuin. De kinderen krijgen dan in ieder geval 1 maaltijd per dag. Wij hebben de ervaring dat kinderen vanwege het lunchprogramma naar de school mogen van hun ouders in plaats van te moeten werken of eten bij elkaar te zoeken. Educatie is belangrijk en door middel van scholing krijgen zij een betere toekomst. Uw donatie willen wij graag gebruiken om het lunchprogramma voor Bharang mede te financieren.

 

  • Noodhulp voor Oekraïne, daar hebben we € 6.000,00 aan geschonken. De reden van deze donatie spreekt eigenlijk voor zich, gezien het leed wat Oekraïne is aangedaan.

  • Via Iman Mosselman kwam er een aanvraag binnen voor het werk van Hanneke van Dam in Mongolië. Zij kwam met een speciaal verzoek en wij hebben gemeend dit verzoek te moeten honoreren met een donatie van € 2.500,00. Hieronder een stukje uit de brief van Hanneke, waarin ze uitlegt voor wie het geld is en de reden.

Een ding wat enorm op Oogi’s hart ligt is het werk in de gevangenissen. Hij wordt steeds weer gevraagd gevangenissen te bezoeken en krijgt daar ook alle ruimte om het evangelie te delen. Hij heeft zelfs toestemming gekregen om 2 high-security gevangenissen te bezoeken, waar mensen zitten die levenslang hebben. Toen we bij hen waren zei hij: “Hanneke, ik wil je nergens om vragen en nergens mee lastig vallen want wij redden ons wel. Maar een ding vraag ik: Kun je me helpen om naar de gevangenissen te gaan. Kun je financiële support vinden zodat ik deze outreach kan doen?”

Vandaag liet hij me weten dat hij tussen 10 en 15 oktober de mogelijkheid heeft om een of meerdere gevangenissen te bezoeken. Maar dit is niet een eenmalig gebeuren.

Ik ben zo vrij om dit met jullie te delen omdat jullie altijd enthousiaste supporters zijn geweest. Voel je niet onder druk; ik begrijp dat er veel kan zijn veranderd en dat er ook andere dingen zijn die ons bezig houden. Maar als jullie het op het hart hebben om Oogi te ondersteunen, of hierover met anderen te praten…als we een plan zouden kunnen maken om iets te organiseren, dan zou ik dat heel graag doen!

 

Kerk in Actie projecten van de ZWO- commissie in 2023

Download (DOCX, 394KB)