ZWO

zwologoProjecten van de ZWO in 2021

4 projecten die we dit jaar steunen met een gift.

Project 1:
Hulp voor mensen zonder papieren
Dit project heet hulp en perspectief aan mensen zonder papieren. Er zijn verschillende organisaties actief en het doel is aan mensen die geen geld, geen papieren en geen verzekering hebben steun te bieden zowel op medisch als op maatschappelijk vlak. Getracht wordt mensen die geen verblijfsvergunning hebben om die te begeleiden naar hun eigen land.
Het is een zinvolle activiteit voor mensen die geen doel meer hebben.

Project 2:
Help een stille coronaramp te voorkomen.
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.
Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl projectnummer: N000711

Project 3:
Syrië, de kerk als plek voor hoop en herstel.
Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.
Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl projectnummer: Z 00400

Project 4:
Michael Wamalwa Special School in Kenia
Dit is een christelijke school voor dove en slechthorende kinderen in Kitale, Kenia. De school is in 2007 gestart met enkele dove kinderen. Nu telt de school 90 dove en slechthorende kinderen  en ook kinderen met een fysieke handicap. De kinderen zijn intern en gaan ongeveer 1 x per maand naar huis. Momenteel is er behoefte aan een ziekenzaal omdat zieke kinderen nu tussen de gezonde kinderen liggen, dat is natuurlijk niet ideaal.
De ZWO ondersteunt deze school met verschillende giften.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Wim Haytink.

Namens de ZWO, Sandra Nes.