ZWO

zwologoProjecten van de ZWO in 2020

De ZWO commissie van de Open Hofkerk geeft in 2020 aan vier projecten van Kerk in Actie aandacht met als grote wens dat de gemeente opnieuw gaat bijdragen aan verbetering van de omstandigheden in ontwikkelingsgebieden.

Een korte beschrijving per project treft u hieronder aan. De ZWO commissie hoopt van harte dat u bij de Kerkbalans actie 2020 weer uw bijdrage wil schenken omdat hulp nog zo hard nodig blijft in vele gebieden om minstens te kunnen overleven. Er wordt op u gerekend en bij voorbaat hartelijk dank.

Project 1: Goed boeren in een lastig klimaat  (Oeganda)

In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaat verandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms komt de regen op het goede moment, maar soms blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse kerk van Oeganda steunt boeren gezinnen in hun strijd om het dagelijkse bestaan. Het gaat om zo’n 900 boeren en boerinnen die tezamen aandacht krijgen van boeren organisaties. En die aandacht gaat onder andere uit naar zaden die sneller kiemen of juist langer kunnen doorgroeien zonder regen. Men vormt spaargroepen om landbouw investeringen te kunnen betalen.

Project 2: Een vakopleiding biedt jongeren toekomst  (Guatemala)

Guatemala werd jarenlang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd komt in het land veel geweld en corruptie voor. Daarbij is de sociale en economische ongelijkheid in het land groot. Vooral jongeren die tot de Maya bevolking horen hebben niet of nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk.

Het vredescentrum Barbara Ford, als partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding aan. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Genoemd vredescentrum blijft deze jongeren nog geruime tijd ondersteunen.

Project 3: Opvang en scholing van weeskinderen  (Rwanda)

Rwanda telt helaas heel veel weeskinderen en dit getal loopt maar liefst op tot tussen de 225.000 en 230.000 kinderen. Aids bij ouders ligt hieraan ten grondslag terwijl in het verleden door onderlinge strijd ook veel volwassenen zijn omgekomen. De organisatie Mwana Ukundwa zoekt opvang families voor deze weeskinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Momenteel zijn er drie vestigingen waar totaal zo’n 2400 kinderen en hun opvang gezinnen begeleid worden. Mwana Ukundwa is de enige Rwandese organisatie die voorlichting geeft over hiv/aids aan jonge kinderen. Naast het uitgeven van boeken over huiselijk en sexueel geweld en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten wordt zo veel mogelijk geld aan de jongeren besteed zoals het betalen van schoolgeld, schooluniformen en schoolmaterialen. Creatieve activiteiten worden georganiseerd en er is aandacht voor een zorgverzekering. Steeds meer landbouwtrainingen worden opgestart.

Project 4: Onderwijs voor werkende kinderen  (Colombia)

In de hoofdstad Bogotà werken nog steeds talloze kinderen op de markt of zoeken bruikbare materialen in de vuilnis. Zo’n 1,5 miljoen kinderen in Colombia doen zwaar en gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik.

De Stichting Kleine Arbeider is een organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Vaktrainingen worden gegeven, ouders en tienermoeders worden ondersteund.

Met de bijdragen voor dit project krijgen kinderen elke dag iets te eten, kan een cursus worden gevolgd of kan een vak training worden gestart.

Namens de ZWO,

Iman Mosselman