Roemenie Commissie

Sinds vele jaren zijn we als PKN Gemeenten in Aalsmeer verbonden aan de zustergemeente Felenyed in Roemenië. Felenyed is een aangrenzend dorpje van Aiud, waar de gemeente van Ds. Lorincz woont en waar ook het kerkje staat.
Sinds 2007 heeft de oude predikant Ds. Zoltan Lorincz plaats gemaakt voor zijn zoon Ds. Conrad Lorincz. Inmiddels kunnen we best zeggen dat het vertrouwde contacten zijn geworden.

Op een aantal manieren is er financiële ondersteuning geweest, zoals het opknappen van de bijgebouwen voor de kinderopvang en het renoveren van de dak- en torenconstructie van de kerk. Momenteel worden de ramen van de kerk vervangen en van dubbelglas voorzien. Zo’n drie keer per jaar worden er in de gemeente van Felenyed ongeveer 70 voedselpakketten uitgedeeld onder de gemeenteleden die onder de armoedegrens moeten leven.

We voelen ons als gemeente in Aalsmeer ook geestelijk verbonden met elkaar, elke zondag bidden we voor de zustergemeente in Aiud. Het is goed te weten dat we verbonden zijn in de naam van Jezus, ver weg en dichtbij en dat zij zich ook gedragen mogen weten door de Vaderhand van God.

De motivatie van de Roemenië commissie die bestaat uit leden van de Dorpskerk, Oosterkerk en de Open Hof Kerk is, om met geestkracht en daadkracht er voor de gemeente in Aiud te zijn.

Uw en jouw financiële steun is daarbij onontbeerlijk en stellen we zeer op prijs. En wij zullen die financiën met grote zorg beheren, zodat het op een verantwoorde wijze zal worden besteed.

Bankrek.nr. 3001.48.801 “Aalsmeer helpt Aiud”

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter Dik Vollmuller, tel. 0297-323465.

email dik-rina-vollmuller@versatel.nl

 

 

De samenstelling van de Roemenië Commissie:

 

Naam

Telefoon nr.

Taak

Wijkgemeente
Paul van de Boon

366833

Secretaris

Open Hof Kerk
Annie van den Broeck

327220

Penningmeester

Oosterkerk
Dik Vollmuller

323465

Voorzitter

Dorpskerk
Joop de Vries

321977

PR

Oosterkerk
Casper van de Schilden

367499

Comm. lid

Open Hof Kerk