Predikant

 Aanwezigheid predikant

Ds. Prins, was eerst voor 0,8 fte aan onze gemeente verbonden. Sinds 1 april 2020 is hij fulltime aan de gemeente verbonden.

Huidige predikant

 

Ds. T.H.P. Prins

Geboren in Gouda (1953) bezocht ik daar het Chr. Lyceum. Na het kandidaats Nederlands Recht aan de VU Amsterdam te hebben gedaan ging ik Internationaal Recht aan de RU Leiden studeren, waarna ik in 1973 adj. secretaris van de FENEDEX (Federatie voor de Nederlandse Export) werd. Daarna een kaderopleiding bij de AMRO bank. Van 1983-1988 directeur van deze bank in Geldermalsen. In 1978 trouwde ik met Greet die net zoals ik nog steeds werkt, sinds kort is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel Nederland. Ook is zij lid van de Eerste Kamer voor het CDA. In 1989 verhuisden wij naar Nieuwkoop waar respectievelijk Marie-Sophie (1989) en Mathieu (1991) werden geboren. Na enige jaren voor het gezin te hebben gezorgd, ging ik weer studeren en wel Theologie aan de VU. In 2001 werd de predikantsopleiding afgerond. Het doctoraal examen werd in 2004 afgelegd. De bevestiging tot predikant in Aalsmeer vond plaats op 24 oktober 2004. Ik ben voor 0,8 fte aan onze gemeente verbonden. Verder ben ik op kerkelijk erf nog voorzitter van het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen. Onze dochter Marie-Sophie woont met haar partner Floris in Amsterdam, waar ook onze zoon Mathieu met zijn partner Sabine wonen. Mijn echtgenote en ik gaan graag naar het Concertgebouw en de Opera, houden verder veel van lezen en zijn bovenal ook verzot op Portugal: op het land, de mensen en niet te vergeten: de fado, reden waarom we ieder jaar in dit land onze vakanties doorbrengen. Mijn verdere hobby’s zijn poëzie (waaronder het vertalen van Portugese fadoteksten), de klassieke Liedkunst en het bestuderen van recht en onrecht (met name in en kort na de Tweede Wereldoorlog) in ons land.

Vorige predikanten van de Open Hof Kerk

Ds. H. van Popering

Ds. van PoperingDe leden van de Protestantse Gemeente Aalsmeer hebben op zondag 8 november 2015  in de Open Hof Kerk afscheid genomen van hun predikant ds. Van Popering. De reden van vertrek is dat ds. Van Popering met emeritaat gaat.Na zijn studie theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht is ds. Van Popering meer dan 35 jaar werkzaam geweest als predikant in 4 gemeenten. Op 16 maart 1980 is hij bevestigd als predikant van de hervormde Gemeenten Ilpendam en Watergang.

Zijn tweede gemeente was de Hervormde Gemeente te Windesheim (bij Zwolle) vanaf 1 juli 1984.

Vanaf 2 september 1990 was hij werkzaam in de Hervormde Gemeente in Zuid-Beijerland.

Op 10 september 2000 startte hij zijn werkzaamheden bij de Hervormde Gemeente te Aalsmeer (wijk Zuid) als opvolger van ds. Rodenburg. Deze gemeente fuseerde op 1 juli 2008 met de Gereformeerde Kerk van Aalsmeer. Hieruit is de Protestantse Gemeente Aalsmeer gevormd waar ds. Van Popering aan verbonden werd als predikant, samen met ds. Prins.

Het afscheid begon met een kerkdienst geleid door ds. Van Popering zelf in een door gemeenteleden en genodigden geheel gevulde Open Hof Kerk. Tijdens de kerkdienst nam de jeugd afscheid van hem middels een filmpje en een cadeau dat zij aanboden in het kindermoment. Na de kerkdienst werd afscheid genomen door de voorzitter van de kerkenraad die de dominee o.a. memoreerde als een betrokken predikant die uitgaat van de menselijke maat en altijd geïnteresseerd in het wel en wee van zijn gemeenteleden. De voorzitter stelde dat het geen definitief afscheid is, omdat ds. Van Popering en zijn vrouw in Aalsmeer blijven wonen en hij sprak de wens uit hen nog vele jaren te mogen ontmoeten in de Open Hof Kerk.

Vervolgens werd een symbolisch cadeau aangeboden namens de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Aalsmeer. Ook mevrouw Van Popering werd bedankt voor haar steun aan haar man bij de uitoefening van zijn werk. Dit bedankje ging vergezeld van een mooie bos bloemen.

Tenslotte was er de mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van ds. Van Popering. Hiervan maakten velen gebruik door hem de hand te schudden en al het goede toe te wensen voor de toekomst.

Ds. M. Vermeij

Bevestiging en intrede van Mirjam Vermeij als predikant van De Open Hof Kerk in Aalsmeer

Ds. M. Vermeij is geboren in Gouda in 1969. Ze groeide op in Waddinxveen en Boskoop en studeerde theologie in Utrecht en Leiden. Na haar proponentsexamen in 1996, was zij werkzaam als docent, onderzoeker, communicatiespecialist en uitgever bij uitgeverij Meinema. In 2003 verhuisde ze naar Haarlem, waar zij haar man Koen Kwakman, werkzaam in de ICT, ontmoette. Ze trouwden in 2006; samen hebben ze twee dochters, beiden op de basisschool.

Naast haar werk als predikant is ds. Vermeij actief betrokken bij Het is Netwerken.nu, een netwerk voor werkzoekenden vanaf 45 jaar in de regio Zuid-Kennemerland, en de Vermeulen Brauckmanstichting. In haar vrije tijd leest ze graag een goed boek, wandelt en sport ze

Ds Vermeij zou afscheid hebben genomen in de dienst van 29 maart 2020. Helaas ging die dienst niet door vanwege de lockdown tijdens het Corona virus. Klik hier voor Mirjams eerste en tevens laatste video vlog. 

De afscheidsdienst werd verplaatst naar 5 juli 2020. Vanwege de Corona maatregelen was er maar plaats voor een beperkt aantal genodigden.