Senioren contactmiddagen

Elke laatste woensdag van de maand houden wij een gezellige middag voor de senioren in ‘t Baken. We beginnen om 14.30u en de middag eindigt om ongeveer 16.30u We nodigen sprekers uit,vertonen een filmpje en houden in het voorjaar een bloemschikmiddag. Buiten ,dat het de bedoeling is,dat we een prettig contact met elkaar hebben,proberen we een afwisselend programma aan te bieden. De eerste middag is altijd in september en we sluiten het seizoen af in mei met een leuk uitstapje. Als het voor u bezwaarlijk is zelfstandig naar ‘t Baken te komen,dan proberen wij u op te halen. De middagen worden ook altijd 2 weken van te voren aangekondigd in het Kerkblad. U bent van harte welkom.