Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer

Sinds een aantal jaar hebben we vanuit de Raad van Kerken Aalsmeer (samenwerkingsverband met de Rooms-katholieke kerk, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse Gemeente Aalsmeer, de Open Hof kerk) een ambassade van vrede. Een werkgroep die in de vredesweek VREDE, in de breedste zin, onder aandacht wil brengen.
Hoe kwam de vredesweek eigenlijk tot stand?
De internationale Dag van de Vrede is ingesteld door de VN in 1981. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid.
De internationale Dag van Vrede die door de Verenigde Naties wordt georganiseerd valt samen met de openingssessie van de Algemene Vergadering, ieder jaar in september. Sinds 2001 vindt de dag jaarlijks plaats op 21 september.

De internationale Dag van Vrede mondde uit in de vredesweek binnen de Raad van Kerken van Nederland. De interkerkelijke vredesorganisatie PAX startte in 2013 een landelijke actie ‘Ministerie van Vrede. Dit initiatief was bedoeld om de internationale Dag van de Vrede op 21 september bredere bekendheid te geven. En ieder jaar is er een thema aan verbonden. Dit jaar gaat het om het motto ‘Vrede verbindt’. Met dat motto roept PAX op tot ontmoeting en verbinding en zal zij mensen die bruggen bouwen tussen mensen die ver van elkaar af staan door wrijving omtrent afkomst, religie, economische ongelijkheid etc. zowel in Nederland als in conflictgebieden, in de schijnwerpers zetten.