Kerkrentmeesters

Samenstelling van het College van Kerkrentmeesters seizoen 2023-2024

Per 1-11-2023

Ouderling-kerkrentmeester. Voorzitter: Joop Vuijk
Ouderling-kerkrentmeester. Financiele administratie beheer: Corrie Regelink
Secretaris & penningmeester Corrie Regelink
Bouwkundig onderhoud: Koos Visser
Electro en geluid: Hans Piké
Beheerder, exploitatie, verhuur, beheer: Wim Kamerman
Collectebonnen Gerboud Zwetsloot
Ledenadministratie: mevr C.A. van der Boon – Hulsbos
Archivaris: Vacant
Kerkrentmeester Sanja Grovenstein

 

Postadres, e-mailadressen en telefoonnummers van het c.v.k.

per post:

Sportlaan 861431 JA Aalsmeer

of per telefoon:

cvk@pgaalsmeer.nl

06-23224739

voorzitter / algemeen

voorzittercvk@pgaalsmeer.nl
en cvk@pgaalsmeer.nl

0297-326019

secretaris / secretariaat

secretariscvk@pgaalsmeer.nl

0297-329874

financiële administratie

finadmin@pgaalsmeer.nl

0297-329874

ledenadministratie

ledenadmin@pgaalsmeer.nl

0297-367088

ruimteverhuur en reserveringen

reserveringen@pgaalsmeer.nl

06-23224739

vragen over collectebonnen

collectebonnen@pgaalsmeer

0297-345231

 

Collectebonnen

Collecte bonnen zijn in de volgende coupures te verkrijgen:

Bonnen van € 0,50; 20 stuks per vel; prijs per vel: € 11.00
Bonnen van € 1,00; 20 stuks per vel; prijs per vel: € 21,00
Bonnen van € 2,00; 20 stuks per vel; prijs per vel: € 41,00

U bestelt de bonnen door het verschuldigde bedrag over te maken op:

Rekening NL16 RABO 0373735529 t.n.v. Collectebonnen PG Aalsmeer.

Per bonkaart rekenen wij één Euro extra, waarvan een klein deel voor de drukkosten en het restant voor wisselende speciale doelen, ideeën zijn welkom. De “talon” bovenaan elke kaart is bedoeld om uw giften fiscaal aftrekbaar te maken. Totdat een handiger methode is bedacht worden de bonnen, na ontvangst van uw betaling, persoonlijk aangereikt.

NB. Vermeldt in de overschrijving hoeveel bonnen/vellen u wilt ontvangen van € 0,50 en/of € 1,00 en/of € 2,00.

Nadere informatie via Gerboud Zwetsloot, Beheer collectebonnen, 0297 345231

Bankrekening College van Kerkrentmeesters

Bankrekening college van kerkrentmeesters, voor vrijwillige bijdrage NL44 RABO 0373 7355 10 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Aalsmeer.