Open Hof Nieuws en Nieuwsbrief gecombineerd

ScreenHunter_03 Feb. 08 18.27Zoals inmiddels bekend heeft de kerkenraad besloten om het Open Hof Nieuws niet meer op papier uit te geven, maar alleen nog per email te versturen. De email wordt nu op de zaterdag vóór de dienst verstuurd in plaats van de maandag ná de dienst. Het Open Hof Nieuws vervangt de Wekelijkse Nieuwsbrief van de website. Indien u de nieuwsbrief ontving, dan zult u nu dus het Open Hof Nieuws ontvangen. Het Open Hof Nieuws heeft de layout overgenomen van de wekelijkse nieuwsbrief en bestaat uit de artikelen die opgestuurd zijn naar het email adres van het Open Hof Nieuws en naar de webmaster. Daarnaast staan de bloemengroet en de Orde van Dienst (liturgie) in het Open Hof Nieuws. Deze artikelen worden op de website geplaatst en één keer per week verzameld in het Open Hof Nieuws. Indien u nog niet het Open Hof Nieuws ontvangt elke zaterdag ochtend, klik dan hier om u aan te melden,  kijk rechtsboven op elke pagina van de website of schrijf een email naar de webmaster (klik op de link).

Één van de hoofdredenen voor het afschaffen van het Open Hof Nieuws is dat het meeste nieuws reeds vermeld wordt in het Kerkblad van de week ervoor of erna. In het kerkblad vindt u ook de namen van de voorganger, organist, koster, oppas, welkomstcommissie, beamer, studio en koffiedienst. Tevens vindt u er de collectie doelen. Het last minute nieuws, de bloemengroet zullen vermeld worden op de beamer vóór de dienst.  Zie ook de mededeling van de kerkenraad verderop in dit artikel.

Deze situatie is ingegaan per 1 januari 2013.

Schrijvers: Blijft u dus uw artikelen opsturen naar  openhofnieuws email (klik om door te linken) . U mag zelfs uw artikelen al iets eerder opsturen, dan u gewend was. Dus aankondigingen voor activiteiten mogen al enkele weken eerder opgestuurd worden. Dan staan ze iets langer op de website. De sluitingstermijn voor de email van zaterdagmorgen is vrijdagavond 17.00 uur.

Het redactieteam van het Open Hof Nieuws is nu ook redactie team van de website geworden

 

Open Hof Nieuws  in drukvorm verdwijnt…wat houdt dan in voor de leden, redactie, beamer team en welkomstcommissie?

 

Het Open Hof Nieuws in papier vorm is afgeschaft.  De artikelen zijn nu op de website te lezen. Leden die geen internet hebben, kunnen via het kerkblad de meeste informatie blijven volgen.

Het redactieteam blijft zoals gebruikelijk de gegevens verzamelen en zal deze op de website zetten.

Zaterdagmorgen vroeg wordt door de websitebeheerder het Open Hof Nieuws per mail verstuurd naar allen die in het mailbestand*) staan.

Op de websitie komen verder alle gegevens over de eerstvolgende dienst. Hier worden o.a. de lezingen en zo mogelijk ook het thema van de preek bekend gemaakt. Op die manier is het mogelijk dat men zich enigszins op de dienst kan voorbereiden.

Op zondagmorgen zorgt het beamer team voor de plaatsing van de bloemengroet en het laatste nieuws op de beamer. Voor de dienst zal het laatste nieuws en de bloemengroet op –gemiddelde leessnelheid – op het scherm worden geprojecteerd.

Betekent deze wijziging dat de welkomstcommissie overbodig wordt? Integendeel, zij blijven de leden en gasten begroeten, zo mogelijk met een handdruk en vermelding van naam. Eventuele gasten worden voor zover noodzakelijk wegwijs gemaakt.

Wanneer gaat deze wijziging in?  In de eerste dienst in januari 2013.

Besluit gemeenteavond 28 november 2012.

*)ontvangt u geen Open Hof Nieuws per email op zaterdagmorgen? Geef u dan op via e-mail aan de webmaster (klik op de link)