Oecumenische ontmoetingsdag Duurzaamheid

Uitnodiging Oecumenische Ontmoetingsdag Duurzaamheid: De nieuwe tweedeling Vrijdag 4 november 2022 11.00 tot 15.00 uur (inloop 10.30 uur) Taborkerk Maasstraat 2, 1442 RV te PURMEREND Kiezen voor duurzaamheid lijkt een logische keuze. Volgens wetenschappers is het ‘vijf over twaalf’ om te zorgen dat het klimaat zodanig verandert dat het de mensheid bedreigt. Tegelijkertijd zien we ook dat verduurzaming de tegenstelling tussen rijk en arm, stad en platteland, burgers en overheid vergroot. De emoties thuis, op het dorp en in de wijk kunnen soms hoog oplopen. Waar staat u en wat is het christelijk geluid? Lastige keuzes over duurzaamheid Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over de rol die we als kerken/oecumenische beweging daarin (kunnen) spelen of te spelen hebben. Contextueel bijbellezen als middel tot gesprek Contextueel bijbellezen is een manier om met elkaar het gesprek te voeren. We beginnen niet bij de bijbeltekst, maar bij een actueel thema. In dit geval duurzaamheid. Als we het thema besproken hebben gaan we een bijbeltekst lezen en laten ons door deze tekst inspireren. Tot slot keren we weer terug naar het thema en naar onszelf. Een werkwijze die naar we hopen jullie enthousiast maakt om dit ook samen te gaan doen in je wijk of dorp. Deze dag wordt geleid door Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben veel ervaring met het contextueel bijbellezen. Programma 10.30 uur Inloop 11.00 uur Opening en welkom 11.10 uur Liturgische viering 11.20 uur Inleiding op contextueel bijbellezen 11.40 uur Op welke manier raakt duurzaamheid ons? 12.50 uur Lunch en collecte (zie Kosten) 13.30 uur Samen bijbellezen 14.30 uur Samenvatting en liturgische afsluiting 15.00 uur Facultatief: napraten tot 15.30 uur Voor wie? Lokale raden van kerken, oecumenische werkgroepen, oecumenische initiatieven, liturgische werkgroepen, pastores, voorgangers, predikanten, geestelijke verzorgers, Taizé-groepen, Ionagroep, en iedereen in Noord-Holland die de oecumene een warm hart toedraagt. Pastores, voorgangers en kerkelijk werkers kunnen in het kader van na- en bijscholing studiepunten krijgen; zie de voorwaarden voor registratie in het beroepsregister. Organisatoren – Oecumenisch Platform Noord-Holland – Kor Berghuis, adviseur maatschappelijke ontwikkeling en diaconaal opbouwwerker, telefoon (06) 55 88 44 86 – Hette Domburg en Christiane Karrer, trainers van de Stichting Contextueel Bijbellezen. Kosten We stellen een vrijwillige bijdrage op prijs. De kosten van deze dag bedragen € 25 per persoon. U mag een bedrag alvast overmaken op NL85 RABO 0384472478 t.n.v. Oecumenische Stichting voor Maatschappelijke Activeringswerk of contant uw bijdrage geven aan de collecte tijdens de lunch.

Meld u aan Aanmelden kan tot dinsdag 29 oktober 2022 via het contactformulier of door te mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag. Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. U ontvangt een week voor bijeenkomst een bevestiging

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.