Oecumenische 4 mei herdenking om 18.45 uur in Karmelkerk

Donderdag 4 mei wordt om 18.45 uur een korte oecumenische vesperdienst gehouden in de Karmelkerk aan de Stommeerweg in Aalsmeer.

Ds. Paul F. Thimm gaat in deze bijeenkomst voor. Organist is Nico van Geijlswijk.

De dienst is voorbereid samen met de liturgiewerkgroep van de Raad van Kerken Aalsmeer en heeft als thema: Leven met Oorlog.

De samenkomst is om 19.15 uur afgelopen, zodat er gelegenheid is om op tijd aan te sluiten bij de openbare herdenkingsplechtigheid vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal.