Update corona van kerkenraad

Van de kerkenraad,
Op de persconferentie van vrijdag 28 mei heeft de regering een aantal verruimingen aangekondigd. Die zijn inmiddels ook vertaald naar hun betekenis voor de kerk..

Op woensdagmiddag 2 juni ontvingen wij bericht van onze classispredikant ds. Peter Verhoeff, dat per 5 juni onderstaande versoepelingen voor kerkdiensten doorgevoerd kunnen worden.

Vanaf zondag 6 juni kunnen we 60 personen i.p.v. de huidige 38 personen toelaten in de diensten.

Ook kan er een beperkte tijd op praatniveau worden gezongen. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken.

De werkgroep zingen geeft aan dat u bij ‘beperkte tijd’ moet denken aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren.

Helaas nog geen koffiedrinken na de dienst, mogelijk mag dat na de volgende verruimingen die de regering zal aankondigen.

Wij zijn ontzettend blij, maar bovenal dankbaar dat we na lange tijd weer met 60 mensen de diensten kunnen bijwonen. Hopelijk worden dat binnen zeer afzienbare tijd meer.

Opgave via de website is nog steeds noodzakelijk, we hebben alleen de sluitingsdatum van opgave voor de zondagdiensten verruimd van donderdagavond 20.00 uur , naar zaterdagmorgen 10.00 uur , u heeft dus langer de tijd om zich aan te melden.

Gemeenteleden die geen mogelijkheden hebben om zichzelf aan te melden kunnen bellen naar de scriba, tel:201366.
Tot slot, het spreekt voor zich dat we nog steeds de 1.5 meter afstand moeten aanhouden en met mondkapjes op de kerkzaal binnenkomen en  deze na de dienst weer opzetten tijdens het verlaten van het gebouw.

Namens de kerkenraad,

Mieke Beunder, scriba

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *