Mededeling m.b.t. de nieuwe versoepelingen en bezoek aan de diensten.

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen die komend weekend ingaan acht de kerkenraad het passend om, wat het bezoeken van de kerkdiensten betreft geen onderscheid te maken tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn.

Dit betekent dat vanaf 27 september 2021 voor bezoek aan de kerkdienst geen QR code en aanmelding (meer) vereist zijn.
In verband hiermee zal in de kerkzaal het verhoogde gedeelte (achterin) met inachtneming van de (oude) ‘anderhalve meter afstand’-regel ingericht blijven.
Zij die deze -onderlinge- afstand op prijsstellen, kunnen daar plaatsnemen.
In het lagere deel van de kerkzaal, waarin nog twee rijen stoelen bijgeplaatst worden, zal iedereen naar eigen inzicht kunnen plaatsnemen.
Hoewel in dit gedeelte de (oude) ‘anderhalve meter afstand’-regel dus niet meer geldt, is het verzoek daar een gepaste afstand tot elkaar in acht te nemen..

De kerkenraad vertrouwt, gelet het spanningsveld tussen gemeenteleden die er naar uitzien om weer schouder aan schouder in de kerk te zitten en gemeenteleden die er tegenop zien om weer in een volle kerk te moeten zitten, op deze manier een juiste beslissing te hebben genomen, in afwachting van de verhoopte laatste versoepelingen per 1 november a.s.

Namens de kerkenraad,
M. Beunder-van Wijk (scriba)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *