Laatste dienst Zuiderkerk 29 juni 2008

Einde van Wijk Zuid (door Martien Maarse)

Donderdag 26 juni vond de ondertekening van de Splitsingakte plaats. Daarmee kwam Wijk Zuid los van de Hervormde Gemeente Aalsmeer. Zondag daarna is de laatste dienst in de Zuiderkerk. Vanaf februari 1953 ons kerkelijk tehuis. Het gemeente – en lid van die gemeente zijn, hebben we in “onze” Zuiderkerk intens beleefd. Voor velen van ons tientallen jaren en sommigen vanaf het eerste jaar.

Zelf was ik bij de ingebruikname in 1953 als “steentjesverkoper” aanwezig. Later ben ik in de Zuiderkerk gedoopt, getrouwd, heb ik belijdenis gedaan, zijn onze kinderen gedoopt en mocht ik in meerdere functies meewerken aan het in stand houden van onze gemeente. Om af te sluiten als ouderling van dienst tijden de laatste kerkdienst in de Zuiderkerk.

Zoals heel veel zuiderlingen, heb ik de levenscyclus van onze gemeente gezien in de opgang, tijdens de bloeiperiode en de neergang: De bescheiden start in een gebouw dat slechts gedeeltelijk in gebruik was, de toevoeging van de Schakel, de bloeiende gemeente in de jaren zeventig met o.a. zes zondagschool klassen en extra stoelen in de gang van de Schakel met bijzondere diensten. Er zijn jaren geweest dat Zuid meer dan de helft van de inkomsten van de Herv.Kerk in Aalsmeer bijeenbracht! Na de bloeiperiode kwam de neergang. Het ontbreken van nieuwbouw in wijk Aalsmeer Zuid, deed onze kinderen naar elders verhuizen. Dit feit plus de ontkerkelijking in het algemeen en zuigkracht van andere kerken, veroorzaakte een levenscyclus die zonder in te grijpen tot het sluiten van onze Zuiderkerk zou leiden.

De fusie met de Gereformeerde kerk is niet alleen een lang gekoesterde wens, maar ook een onontkoombare noodzaak.

Wanneer de fusie niet door ons op gang was gebracht, zou de Algemene Kerkenraad van de Herv. Gemeente Aalsmeer gedwongen geweest zijn om Wijk Zuid op te heffen. Inclusief het afstoten van de gebouwen en het opheffen van de predikantsplaats. Ook Han en Leuntje van Popering hebben het niet zover laten komen. Zij beginnen op 25 juni een nieuw leven in hun eigen Kas.

Maar na de weemoed van het afscheid van onze Zuiderkerk, maken we ons op om op 6 juli enthousiast een nieuwe start te maken met de Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk!

Maandag 30 juni om 15.00 uur wordt de fusieakte ondertekend in het Baken.

U bent van harte uitgenodigd om hiervan getuige te zijn. Als kerkenraad gaan we er van uit dat u allen de feestelijke startdienst in de Open Hof Kerk komt meebeleven. Dankbaar voor Gods trouw door al die jaren heen en biddend of hij in ons midden blijft en mee gaat op deze nieuw ingeslagen weg.

Martien Maarse