Kinderdienst

Vier keer per jaar is er een speciale kinderdienst voor alle kinderen, tegelijk met de kerkdienst. We beginnen dan om 10.00 uur op zondagochtend. Een kinderdienst heeft een thema, een verhaal en een verwerking. We bidden en zingen met elkaar.

Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn welkom bij de kindernevendienst en de kinderdienst!

Emailadres: jeugdraad@pgaalsmeer.nl