Jongerencatechese

Als kerkelijke gemeente vinden we het belangrijk dat kinderen kennis maken met de Bijbel, onze tradities, verhalen en gewoontes.
Dat kan: op de catechese!

Catechese is een plek waar je je vragen op tafel kunt leggen. Levensvragen, geloofsvragen, samen met elkaar zoeken naar de bedoeling van God met ons leven. Bij geloven in God gaat het overigens niet om veel kennis, maar zonder kennis gaat het ook niet!

De catechese helpt je om over God na te denken, zelf je weg te vinden in de Bijbel, te begrijpen wat er in de kerkdienst aan het gebeuren is en iets te weten te komen over de lange geschiedenis van de Kerk door de eeuwen heen.

Naast het samen onderzoeken van onderwerpen uit de bijbel of de maatschappij is ook gezelligheid een belangrijk aspect.

Doe dit jaar mee met de catechese. Samen verdiepen we ons in de Bijbel, gebruiken en gewoontes van de kerk, maar ook in vragen waarmee jij rondloopt. Met elkaar willen we zoeken naar de bedoeling van God met ons leven. En als het even kan proberen we dat op een gezellige manier te doen.


Emailadresjeugdraad@pgaalsmeer.nl