Historie over het contact met de gemeente te Aiud-Felenyed in Roemenië

Mortuarium

Van de Roemeniëcommissie

Donderdag 4 mei 2023 D.V. zal een vertegenwoordiging van de Roemenië-commissie naar Aiud afreizen.  Hier volgt een kleine historische uiteenzetting over het contact met de gemeente te Aiud-Felenyed.

In 1990 in Aalsmeer groeit het verlangen  om zich in te zetten voor een zustergemeente in het buitenland. Professor van de Beek, die regelmatig in Roemenië vertoeft, komt met het voorstel contact te zoeken met ds. Zoltan Lõrincz en zijn vrouw Trudy in Aiud. Er wordt namens de Centrale Diaconie een brief geschreven, die beantwoord wordt en in april/mei 1992 vindt de eerste kennismakingsreis plaats . Sterk wordt de nadruk gelegd op broederschap en verbondenheid in het geloof. Daarna volgen regelmatig transporten, vrachtwagens vol kledingen voedsel richting Aiud.

Paul van der Boon ,nu  secretaris van de commissie, rijdt vanaf 1993 verschillende transporten richting Aiud.. Annie van den Broeck is vanaf het begin betrokken en nu nog!   Er worden in Aalsmeer collectes, benefietconcerten en rommelmarkten gehouden. Na drie jaar is de grootste nood gelenigd en werkt men aan de restauratie van kerk en verwarming.

In 1996 komt er een groep jongelui voor een korte vakantie naar Aalsmeer.

De zoon van Zoltan, Konrad volgt zijn vader op als predikant.  Hij en zijn vrouw Ildico leven van de gaven van de gemeenteleden, die arm zijn. De overheid draagt een klein bedrag bij aan de kerk.  Voor onderhoud en restauratie van de kerk en bijgebouwen is er weinig geld over.

In 2006  wordt begonnen met een opknapbeurt van het kleuterschooltje, dat tevens dienst doet als ontmoetingsruimte van de kerk. In 2009 wordt het dak vernieuwd en in 2010 kunnen we met eigen ogen de vernieuwingen aanschouwen. We zijn  te gast ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Aiud. Een grote groep Aalsmeerders woont de dank-en jubileumdiensten bij. In 2012 worden dubbele ramen en nieuwe  kozijnen in de kerk geplaatst, wat zeker zal schelen in de stookkosten. In 2014 wordt er financiële hulp geboden aan een 16-jarige nierpatiënt. Ook een gehandicapte vrouw en een zwaar zieke man krijgen extra hulp.    In 2015 wordt begonnen met de bouw van een klein rouwcentrum. Een groep van onze kerken woont de opening hiervan bij en vieren we het 25-jarig contact tussen Aalsmeer en Aiud. (2017)  èn 500 jaar Reformatie!

In 2019 beginnen we met plannen voor een nieuwe reis, maar door de corona-epidemie en de gevolgen daarvan wordt de reis telkens uitgesteld. Tijdens de pandemie kan Aalsmeer een extra bedrag doneren, puur bestemd voor hulp bij “corona-gerelateerde” problemen. In de zomer van 2020 wordt de streek ook nog getroffen door overstromingen waardoor veel huizen onder water en modder komen te staan.  In maart 2021 wordt de oude geluidsinstallatie van wijk Dorp naar Aiud verstuurd. Het installeren hiervan vereist enige kennis, maar gelukkig krijgt Zoltan, de broer van Konrad het voor elkaar. .Intussen wordt het dak van de pastorie vernieuwd.

In februari 2022 valt Rusland Oekraïne binnen en dat brengt veel onrust en zorg in Aiud. Velen hebben de communistische overheersing meegemaakt met alle beperkingen voor christenen en angsten hierdoor.  Veel Oekraïense vluchtelingen verblijven in Transsylvanië, vaak op doorreis naar westerse landen. Vanuit de synode te Cluj wordt een oproep gedaan deze vluchtelingen te helpen. Ook Aalsmeer geeft daaraan gehoor, transporten met hulpgoederen worden gedoneerd. In Oekraïne zijn 3 Hongaarse Gereformeerde gemeenten, waar Aiud contact mee heeft.  Deze kerken helpen vluchtelingen uit o.a. Kiev op doorreis. Ook Aalsmeer helpt en doneert voor transporten met hulpgoederen. We zijn blij en dankbaar dat we hieraan mee mogen bijdragen.

4 mei D.V. zullen we afreizen naar Aiud. We vliegen vanaf Eindhoven naar Cluj , daar rijden we verder in een gehuurd busje. De groep bestaat uit Ines en Paul van der Boon, ( die vanaf 1993  3 x transporten naar Roemenië reed) Paul zal onze chauffeur zijn. Verder Peter en Ingrid Hulsbos, Annie van den Broeck, Marjo van leeuwen en Casper en Marianne van der Schilden. Zo hebben we als drie gemeenten van Aalsmeer contact met de gemeente te Aiud , en weten ons met elkaar verbonden in Christus.