Groet uit Roemenië

Een groet uit Roemenië

Na een voorspoedige reis overnachtten we in Cluj Napoca. Vandaar reden we richting Aiud. ’s Avonds ontmoetten we ds. Konrad en zijn vrouw Ildico en zijn ouders Zoltan en Trude. Dat was een fijn weerzien en voor sommigen een prettige kennismaking. Zaterdag namen Konrad en Ildico ons mee naar Alba Julia, waar het verdrag van Trianon werd getekend. Konrad legde ons de geschiedenis van het Hongaarse volk in Roemenië uit. Zondag ontmoetten we voor kerk de gemeenteleden wat een blij weerzien was voor velen. Casper bood na de dienst  namens de drie gemeenten van Aalsmeer een cadeau aan t.g.v. 30 (31)-jarig contact met elkaar. De verdere dag brachten we met de gemeenteleden door en eindigden in het huis van Trude en Zoltan. Dinsdag zijn we rondgeleid in Vallenii Mures door Melinda, de zus van Reszi. Daarna werden we gastvrij onthaald door de ouders van Imola en Reszis Zigmund (wijk Oost). Het was goed om te zien dat er in de economische situatie vooruitgang is. Iets om dankbaar voor te zijn. We hopen bij het verschijnen van de nieuwsbrief weer thuis te zijn en zullen t.z.t. uitgebreider verslag doen.

Een hartelijke groet uit Roemenië van Paul, Ines, Peter, Ingrid, Annie, Marjo, Casper en Marianne