Een Paasgroet uit Roemenië

Zaterdagochtend kregen we een Paasgroet toegezonden uit Aiud-Felenyed.  Daarbij een afbeelding van het Open Graf op een door Ildicó zelfgebakken vaas. Deze foto is getoond op de beamer, in wijken Dorp, Oost en Open Hof kerk, of zal nog getoond worden.
De Paaspakketten voor degenen die ze nodig hebben, zijn uitgedeeld. Hiervoor wordt de gemeente van Aalsmeer hartelijk bedankt.                                                                                                                                               Er is weer geld gedoneerd aan de drie gemeenten in Oekraïne ( Bene, Sárososzi en Csetfalva), waar vluchtelingen worden opgevangen. Het geld wordt door een Hongaars kerklid vanuit Hongarije persoonlijk naar ds. Orbán Sándor gebracht. Sándorbedankt de kerken van Aalsmeer voor de betrokkenheid en doet,  naast een zegenwens, de hartelijke groeten.                                       We weten ons als Kerken  van Aalsmeer, Aiud en Oekraíne verbonden in het geloof in de Opgestane Heer, de Vredevorst.                                                                                                                         Namens de Roemenië-commissie: Annie, Paul, Hedwig, Peter, Mijndert, Casper en Marianne