Verslag Rode draad bijeenkomst 13 oktober 2022

Opening Marianne van der Schilden uit bijbels culinair

PKN Thema ‘Aan tafel’ (https://protestantsekerk.nl/programma/maaltijd-van-de-heer/ )

Lied pkn site: https://youtu.be/HXmudUJYMxk

Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

 

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.

(bron: https://protestantsekerk.nl/thema/startzondag/ )

 

Bezinning door Teus Prins

 

Welke woorden komen bij aanwezige op na de bezinning van Teus?

-vermoeidheid na koken

-gezellig

-verbondenheid

-gasten aan tafel/ vredesmaaltijd

-overvloed

-soorten voedsel

-geschiedenis van aan tafel gaan

-iedereen is welkom

-gastvrijheid

-bidden

-gemeenschapszin

-gesprekken voeren/ vergaderen/ afspraken maken

-wijn/ brood

-genade

-bijbel lezen/ bezinning na het eten

-fijn gesprek juist aan tafel

 

Hoe kunnen wij als gemeente samen bezig zijn met het thema ‘Aan tafel’?

Uitwerking/praktische invulling van de eerdere genoemde Ideeën:

-Gezamenlijk gedicht (voor iedereen die mee doet aan een maaltijd in relatie tot de
kerk)

-Boek bespreking (welk boek?)

-Inzamelen voedselbank

-Link van Leona Phillipo in nieuwsbrief

-placemats/ tafelkleed/ houten bestek in kinderdienst

-Lied de tafel van samen

-Samen met dominee voorbereiding kinderen aan de Maaltijd

-Foto gemeentelid aan tafel en tonen op de beamerdienst (Niet in de nieuwsbrief!)

-Oliebollenontbijt Heilige Bonen/ clubs

-5 maart kinderdienst maizena mixen?

-Running diner

-recepten verzamelen en in de kerk langs de Rode draad hangen (Marianne van der
Schilden heeft al een opzet hiervan)

-gezamenlijk ontbijt voor de DDDD-dienst 16 april

-Op zoek naar een schat voor de kinderen

-Babettes feast film

 

Wat is er al in de kerk met het thema ‘Aan Tafel’?

-Dinsdagmorgen koffiepraatgroep ‘Open Huis’,

-Bijbelgesprekskring,
-rouwgroepen incl. warme lunch aan tafel,

-Open Hof keuken

-elke zondag koffie/thee na de dienst.

-ouderenmiddagen

-1 x per maand iets in het kader van het winterwerk: film/voorstellingen.

 

De avond werd afgesloten met een passend gedicht door Alma Piké. Unaniem werd
besloten dat de keuze van het gedicht passend was in het thema ‘Aan Tafel’.

 

Een nieuw tafellied

Het hoge woord moet gesproken zijn,

de tafels gedekt met brood en wijn

en overvloed aan leven,

om zegen door te geven,

om tussen schaduwen en pijn

een teken van Gods licht te zijn.

Een teken om te helen

En wereldwijd te delen.

 

Christus U bent het levensbrood,

de wijn, die zich voor ons vergoot,

de bron van een nieuw leven,

om krachten door te geven,

die scheppend, sterk en dragend zijn,

die mensen, hetzij groot of klein,

samen te kunnen delen,

om wereldwijd te helen.

1. Bronswijk, Tafellied)

De huidige ideeën zult u de komende weken terugvinden in en om de kerk. De Rode Draad avond was een avond van bezinning, van leren en met elkaar een gemeente vormen. In januari 2023 zal er een nieuwe avond zijn. De ideeën van deze avond kunnen die avond verder worden aangevuld, uitgebreid en praktisch gemaakt worden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan te sluiten en/of verder te gaan met de invulling van het thema ‘Aan tafel’. Uw ideeën zijn van harte welkom.