De vier evangelisten weer bijeen in de Open Hof Kerk

Het leek erop alsof er twee evangelisten uit de Open Hof kerk verdwenen waren. Jarenlang hingen zij verscholen achter het beamerscherm. Maar sinds deze week hangen ze alle vier weer in het zicht. In het linkerraam zijn ze verenigd. Dat was niet zo’n simpel klusje. Maar gelukkig zijn er altijd gemeenteleden die dit oppakken.

Wat zien we eigenlijk?

De vier evangelisten, dat is duidelijk zou je zeggen, op elk raam staat immers een naam. Maar als je goed kijkt zie je dat de evangelisten zijn afgebeeld als bijzondere wezens. Zijn het mensen, dieren? Waar komt de keuze voor zo’n afbeelding vandaan?

De oorsprong van deze manier van afbeelden ligt in een onbekend en niet zo makkelijk Bijbelboek Ezechiël. Het visioen van Ezechiël 1: 1-14, 10:14. Het beeld komt ook terug in de Openbaring aan Johannes (Openbaring 4: 6-8) waar bijzondere wezens om Gods troon staan. Waarschijnlijk gaat het beeld van de vier wezens terug op het oud Babylonische wereldbeeld en de tekens van de dierenriem.

Zowel Ezechiël als Johannes zien dus vier wezens tijdens hun visioen. Eén met het gezicht van een mens, één met dat van een leeuw, één als stier en één als adelaar.

Voor Ezechiël en Johannes zijn hetgeen vergoddelijkte natuurkrachten, maar cherubim, soort engelen, bewakers van Gods heiligheid.

De symboliek van die vier dieren uit het Oude Testament werd door de kerkvaders verbonden met de evangelisten uit het Nieuwe Testament. Je kunt er een uitgebreide theologische verhandeling of uitleg over schrijven. Je kunt het ook eenvoudig houden en zeggen:

De evangelist Matteüs kreeg de gevleugelde mens als symbool, omdat zijn boodschap met de menswording van Christus begint. Hij laat zijn lezers de stamboom van Jezus zien.

De evangelist Marcus wordt verbonden met de leeuw als woestijndier, omdat zijn evangelie begint met de ‘stem van de roepende in de woestijn’ en omdat er over Jezus geschreven staat ‘dat hij in de woestijn verbleef te midden van de wilde dieren’.

De evangelist Lucas wordt vereenzelvigd met een stier. Een stier/ os staat voor offer. Het evangelie van Lucas begint met het offer van Zacharias in de tempel.

De evangelist Johannes heeft de adelaar als symbool. Een adelaar kan hoog vliegen en van een afstand scherp zien. Zo ook Johannes, zijn evangelie is later geschreven dan dat van de andere evangelisten. Vanaf een zekere afstand/ hoogte beschrijft hij met een scherpe filosofische blik over het leven en de boodschap van Jezus. Als een vogel verbindt hij hemel en aarde met elkaar.

Deze vier evangelisten schreven allemaal een boek. Boeken die nog steeds op de bestsellerslijst van de kerk staan. Dat ze nu alle vier weer duidelijk te zien zijn is een eerbetoon aan deze schrijvers!

Samen met veel andere kerkgangers zeg ik daarom; ‘dankjewel’ tegen de mensen die dit gerealiseerd hebben.

Ria Stolk

Hier ziet u hoe de ramen werden opgehangen

1 gedachte over “De vier evangelisten weer bijeen in de Open Hof Kerk”

  1. Wat een goede actie , fijn dat alle 4 de ramen nu weer zichtbaar zijn.
    En ook nog een goed verhaal erbij!

Reacties zijn gesloten.