Corona update: Meer mogelijkheden voor kerkdiensten per 30 januari 2022

CIO heeft naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari j.l. onderstaande adviezen gegeven aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen waaronder de PKN.

De Protestantse Kerk ondersteunt van harte het advies van het CIO, maar doet hierbij wel de volgende oproep: nu er weer meer mogelijk is geworden is het van groot belang om ook verantwoordelijkheid voor elkaar in de praktijk te tonen: houd 1,5 meter afstand en houd je aan de basisregels, blijf thuis bij klachten en doe bij twijfel een zelftest.

Kerkdiensten
·       De wettelijke verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden is nu bepalend voor het maximum aantal kerkgangers. Dit betekent dat er maatwerk mogelijk is: voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus het maximaal aantal toe te laten kerkgangers worden bepaald. Dit heeft tot gevolg dat ca 30% van de normale capaciteit aan zitplaatsen kan worden gebruikt. De 1,5 meter afstand geldt niet voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren. Dit betekent dat er  vanaf zondag 30 januari 95 personen op veilige afstand de dienst in de Open Hof Kerk kunnen bijwonen.

·       Belangrijk zijn de volgende algemene randvoorwaarden
o   nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten)
o   voorafgaande aanmelding
o   placering in het kerkgebouw

·       Aandachtspunten
o   Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen;
o   Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen.
De kerkdiensten zullen we uiteraard ook digitaal blijven uitzenden. Zo kunnen kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven meevieren.

Overige kerkelijke activiteiten
Vanaf aanstaande zondag  is het ook weer mogelijk om koffie te drinken na de dienst, ook hiervoor geldt de afstand van 1.5 meter.
En, vanaf dinsdag 1 februari kan ook het Open Huis weer worden opgestart.
Voor vragen betreffende het Open Huis kunt u zoals voorheen contact opnemen met Panc Eikelenboom: 0297327915.

NB:
De maatregelen van de overheid gelden voor 6 weken dus tot 8 maart a.s., met een tussentijds weegmoment na 3 weken op dinsdag 15 februari a.s.

Namens de kerkenraad,
Mieke Beunder, scriba.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.