Contact Mw. Van der Boon – Hulsbos – Ledenadministratie / Kerkelijk Bureau

Adres:
Rozenhof 59
1431 RT  Aalsmeer

Om als kerk goed te kunnen functioneren worden van alle leden de NAW – gegevens geregistreerd alsmede gegevens die betrekking hebben op doop, belijdenis en verbintenissen. Deze gegevens worden alleen voor de eigen kerkelijke activiteiten gebruikt en zijn niet toegankelijk voor derden. Ze zijn wel in een landelijk systeem opgeslagen.

Om de desbetreffende bestanden zo volledig en actueel mogelijk te houden ontvangt het kerkelijk bureau graag uw verhuisbericht, geboortekaartjes, trouw- en rouwkaarten.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft ervoor gekozen al haar leden ook landelijk te registreren. Daartoe geven de burgerlijke gemeenten via de SILA ( is een administratie tussen de burgerlijke gemeente en de landelijke ledenregistratie) zaken als verhuizingen door. Kerkleden die niet willen dat hun gegevens in de SILA-administratie staan, kunnen dit doorgeven aan het kerkelijk bureau.

Gebruik onderstaande formulier om een email te sturen naar het kerkelijk  bureau van de kerk.