Contact/Adres

Klik op de naam om meer informatie te zien en een email te versturen naar het contact adres:

Open Hof Kerk adres Kerkgebouw

Wijkcentrum ‘t Baken

College van Kerkrentmeesters

Diaconie

Ds. T.H.P. Prins – Predikant

Dhr. J. Piké – Voorzitter Kerkenraad

Mevr. M. Beunder – scriba

Mevr. I. Van der Boon – Hulsbos – Ledenadministratie / Kerkelijk Bureau

Dhr. W. Kamerman – Koster

Dhr. G Zwetsloot – collectebonnen

Dhr. L.J. Noorman – webmaster

Openhofnieuws: aanmelden en artikel inleveren

Kerkblad: artikel inleveren

Beamer van de kerk: artikel inleveren

Agenda: activiteit aanmelden

Kerkbladcommissie: opgeven voor kerkblad ontvangst

Dhr. H. van der Veen – USB sticks kerkdiensten