Buurtbakens update 23 April 2024

Dinsdag 23 april 2024 kwamen verschillende buurtbakenleiders en belangstellenden bijeen om met het pastoraal team om ervaringen uit te wisselen over het verloop van de Buurtbakens.

 Een Buurtbaken is een vorm van pastoraat. ( De aanleiding van het opzetten van de Buurtbakens is gelegen in twee belangrijke ontwikkelingen: door de vergrijzing van onze gemeente zijn er op termijn minder vrijwilligers en ambtsdragers beschikbaar. Daarnaast heeft de centrale overheid een belangrijk aantal zorgtaken gedelegeerd naar lokale overheid, de gemeenten, de wijken,  dicht bij de mensen. Bij een Buurtbaken gaat het om het omzien naar elkaar, om zingeving en kortstondige praktische hulp daar waar professionele hulp nog niet in gang is gezet. Verlichting voor de mantelzorger, bestrijding van de eenzaamheid .Zie brief van januari 2019 aan alle gemeenteleden). Na het delen van ervaringen wordt afgesproken vanaf september 2024 het jaarthema van de PKN te volgen : “Als Nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk!”. Vast staat dat een Buurtbaken geen Bijbelkring is, er wordt wel verwezen naar bestaande Bijbelkringen en activiteiten in de kerk. Bij het Buurtbaken staat het “Omzien naar elkaar” centraal, zien en gezien worden. Henk Janssens eindigde de avond met een mooi gedicht waarin dit zo treffend wordt verwoord.

Download (DOCX, 14KB)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *