Buurtbaken

kruis_kerkWe kijken terug op een goed verlopen bijeenkomst ( d.d.1 september), waarbij veel gemeenteleden aanwezig waren, met als resultaat dat er 5 nieuwe Buurtbakens opgezet worden. Voor degenen die niet weten wat het doel is van een Buurtbaken:                                    Het Buurtbaken is een vorm van pastoraat, opgezet als gevolg van de vergrijzing van de gemeente, waardoor er minder vrijwilligers en pastoraal medewerkers te werven zijn. In een Buurtbaken ziet men naar elkaar om, tracht men dreiging van eenzaamheid te bestrijden en biedt men eventueel kortstondige hulp indien de professionele op zich laat wachten. Omdat de locatie van een Buurtbaken maar een paar straten in de buurt beslaat is men “op rollatorafstand” bereikbaar voor elkaar. De continuïteit en vastheid van de samenstelling van de groep zorgt voor vertrouwen en verbondenheid, met als gevolg dat levensvragen en levensverhalen besproken kunnen worden en/of thema’s van zingeving. Het Buurtbaken ontlast de kerkenraad en staat in contact daarmee. Wilt u uitgebreidere informatie, dan kunt u het “Rapport Buurtbakens” bestellen bij Aad Hofland: aadhofland@caiway.nl

Het zou heel fijn zijn als we nog 3 Buurtbakens kunnen opzetten, voor informatie kunt u terecht bij Meindert Grovenstein, Alma Piké, Henk Janssens, Cees van der Ven en Marianne van der Schilden.