Bijeenkomst van de werkgroep Rode Draad op 25 januari 2023

De Rode Draad is een werkgroep in een wisselende samenstelling.  Om zo verbinding te leggen tussen verschillende generaties met verschillende onderdelen van ons kerkenwerk. Zodat het als een rode draad door het kerk zijn loopt. Het seizoen 2022/2023 is gekozen voor het thema ‘Aan tafel’. Een thema aangereikt door de Protestantse Kerk in Nederland.  Zie op de site van de protestantsekerk.nl/idee/gespreksbijeenkomsten-jaarthema-aan-tafel/

Het is de bedoeling dat de deelnemers het thema meenemen naar de diverse groeperingen in onze kerk, om daar een eigen invulling aan te geven. Deze invulling komt terug in een familiedienst. Afgesproken is tijdens de bijeenkomst in het najaar, om op 25 januari verder invulling te geven aan de eerdere genoemde ideeën, maar ook is er ruimte voor nieuwe ideeën of verdere (praktische)  invulling aan het thema . Datum 25 januari. Aanvang 20.00u. Plaats: het ‘Open Hok’. Voor deze avond wordt iedereen uitgenodigd om mee te denken over ons kerkzijn.  Ook al was je er de vorige niet bij niet bij, de  werkgroep is een groep in wisselende samenstellingen, iedereen is welkom. Doe je mee?

Astrid en Wim Haijtink