Bij de dienst van zondag 17 januari

Deze dienst wordt gestreamd vanuit de Doopsgezinde kerk. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door leden van de liturgische werkgroep van de Raad van Kerken in Aalsmeer (Anita Nijland, Mariska de Graaf, Wilma Schoenmaker, Lia Pieterse en Henriëtte van der Horst). Muzikale medewerking verlenen Ruud Kooning (orgel), Mirelle Verheijen (zang) en Kees van Oudenallen (saxofoon). Deze dienst geldt als start van de Week van Gebed voor de eenheid van Christenen.
Het thema van deze dienst is: ‘Groeien in eenheid’. 

Centraal zullen staan de woorden van Jezus zoals deze opgetekend staan in het Evangelie naar Johannes (h. 15:9 ‘Blijf in mijn liefde’).

Het is en wordt zo vaak niet goed begrepen: Jezus draagt zijn discipelen niet op om vrucht te dragen, maar ‘in zijn liefde te blijven’. Wanneer je dit doet dan is het dragen van vruchten daarvan het resultaat; daarom mogen we vrucht dragen dan ook zien als een belofte en niet als een gebod! We hoeven dus geen gespannen verwachtingen over dat vrucht dragen te hebben maar -heel belangrijk juist ook in deze tijd- we mogen er op …. hópen!

Dit jaar hebben de Zusters van de Gemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) de exegetische en liturgische handreikingen gedaan. Grandchamp is een van oorsprong Protestants ‘klooster’. Tegenwoordig beschouwen de zusters het als hun roeping te werken aan verzoening tussen christenen; de gemeenschap telt nu ongeveer 50 zusters die uit verschillende landen en culturen komen.

Bloemschikking Cirkel oecumenische viering   Dick van Leeuwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *