Bij de dienst van zondag 29 oktober

Ieder jaar reikt onze landelijke kerk aan de gemeenten een thema aan. Dit jaar luidt het thema ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’
Door dit thema gemeenten uitgedaagd contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.
Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming, oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.”
In een onlangs gehouden gespreksavond (Rode Draad-avond) werd door de toen aanwezige gemeenteleden besloten dit thema te verbreden, waardoor het -in ieder geval bij ons- zal luiden: ‘Ga je mee?’
Het jaarthema uitgebreider dus, omdat we vinden dat we deze vraag kunnen richten aan iedereen die we op onze levensweg tegenkomen, dus niet alleen als gemeenten onderling.
Mooie voorbeelden waarbij de vraag ‘Ga je mee?” gesteld kan worden zijn (in onze gemeente) naast de kerkdiensten de Open Hof-wandeling, de Open Hof- keuken, de ouderenmiddagen en dan natuurlijk (want in de komende maand een jubileum!) het Open Huis op de wekelijke dinsdagmorgen. Op 1 november 1983 vond de eerste bijeenkomst daarvan plaats, ten behoeve van (citaat uit de brief van de H.V.D. aan de wijkkerkenraad:) ‘alle mensen onverschillig welke leeftijd, jongens en meisjes, jonge moeders met kinderen, alleenstaanden, werklozen, schoolverlaters, enz. enz., levend in deze tijd van teruggaan, versobering, verarming, echtscheidingen, moedeloosheid onder de jeugd. Het is misschien goed om als kerk te proberen er iets aan te doen. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat er behoefte komt aan zo iets als een openhuis. Laten wij onze missionaire opdracht van gezonden zijn in Christus daarom niet vergeten.’ Kortom: alle reden om, het uitgebreide jaarthema ‘Ga je mee?” indachtig, in de dienst op komende zondag 29 oktober aan dit 40-jarig jubileum aandacht te schenken!