Bekijk en download het activiteitenboekje van de Open Hof Kerk Aalsmeer 2019-2020

Het boekje met de activiteiten 2019-2020 staat nu op de website. Klik op het plaatje om te downloden. Binnenkort krijgen alle leden van de Protestantse Gemeente te Aalsmeer dit boekje thuis bezorgd. Het boekje staat in het openbare gedeelte van onze website, zodat zo veel mogelijk mensen kennis van en deel kunnen nemen aan onze Meer lezen….

Bezoek Hanzestad Elburg zaterdag 18 augustus  2018  – laatste oproep

 Inmiddels is het programma bijna klaar, er is een voorbehoud bij het orgelconcert. Een mooi en variërend programma met de nodige rustpunten. De afstanden zijn kort en voor iedereen te doen. Er is wel een wandeling door joods Elburg, maar men kan ook in het museum blijven en wat intensiever genieten van de prachtige tekeningen Meer lezen….

Greet Prins benoemd tot Vice-Voorzitter Raad van Toezicht van de KRO-NCRV

Wij lazen het volgende bericht in de NCRV gids van komende week: In de vergadering van de Federatieraad van zaterdag 22 april is mevrouw Prins benoemd tot vice-voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV. Mevrouw Prins is hiermee de opvolger van de heer De Jong. Hij treedt na vijf jaar lidmaatschap Raad van Toezicht terug vanwege de Meer lezen….

Bijbel+ helpt mensen de Bijbel te begrijpen

  Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft Bijbel+ uit: een laaggeprijsde Bijbel in Gewone Taal samen met een ‘startersgids’ in één kaft.  ‘Bijbel+ helpt beginnende bijbellezers, zoals jongeren, om kennis te maken met de Bijbel’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Het is voor hen niet vanzelfsprekend hoe je de Bijbel moet lezen. Bijbel+ helpt hen om te begrijpen Meer lezen….

Terugblik op de Bevestiging- en intrededienst Ds. M. Vermeij op 3 april 2016 in de Open Hof Kerk Aalsmeer en meer informatie over de nieuwe dominee

In de dienst van zondag 3 april werd proponent Mirjam Vermeij door ds. Antoinette van der Wel (Berkel-en Rodenrijs) in het ambt van predikant bevestigd. De handoplegging daarna werd verricht door ds. Teus Prins en door de wijkpredikant (Prot Gem. Haarlem-Noord en Spaarndam) van Mirjam, ds. René van der Rijst. De lezingen waren Hooglied 8: Meer lezen….

Checklist kerkelijke activiteit in de kerk organiseren

De kerkenraad heeft een checklist ontwikkeld voor iedereen die een kerkelijke activiteit (in de kerk) wil organiseren. De lijst is bedoeld als een geheugensteun om alle acties af te handelen, die noodzakelijk zijn bij het organiseren van een kerkelijke activiteit, binnen en buiten de kerk. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk punten op te noemen. Er Meer lezen….

PKN Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers

De tekst werd in november 2011 door de generale synode vastgesteld. Daaraan werd in april 2012 toegevoegd een ‘Handreiking voor predikanten en kerkelijk werkers voor het gebruik van sociale media’. De voorgestelde wijzigingen zijn nu allemaal verwerkt in één digitaal document (pdf), dat begin september op de website van de PKN is geplaatst. Lees verder Meer lezen….

Video van het orgel en piano concert: Lente in de Open Hof Kerk 20 april 2012

Vrijdagavond 20 april 2012 was dit concert in onze kerk, gegeven door Theo Griekspoor en Wim Magré achter orgel en vleugel, met medewerking van Martine Alink, sopraan. Bovenstaande video toont een impressie van dit concert. (Meer video’s van ons orgel zijn te vinden op ons video kanaal: http://www.youtube.com/user/gkaalsmeer ) Klik op “Lees de rest van Meer lezen….