16e Passieronde woensdag 24 maart Samen Op Weg Kudelstaart

Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen! De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in de Veertigdagentijd een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest. Zes weken – op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur – bent u van harte welkom Meer lezen….

Kerstviering voor jong en oud 24 december 2020 (Kerstavond)

We nodigen u en jullie uit om op Kerstavond mee te zingen, kijken en luisteren naar het Kerstverhaal en naar Denneke uit het verhaal “De laatste kerstboom” Waar? Gewoon thuis op de bank. Maak het gezellig met een lichtje, een kaarsje of misschien zelfs met een sfeervolle kerstboom. Gebruikelijk sluiten we de avond af met warme chocolademelk en Meer lezen….

Bedankt

Lieve mensen van de Open Hof Kerk, Hartelijk dank voor alle mooie en lieve berichten en persoonlijke aandacht. Dat vond ik echt fantastisch. Ik ben wel blij dat ik weer thuis ben en de draad weer op kan pakken. Hoe goed ik het ook had in de VU en in het Zonnehuis, het is toch: Meer lezen….

Nieuw Spaarproject Jeugdwerk

Ook dit jaar gaat de jeugd sparen en wel voor “HelpingHands” een organisatie die zich al 350 jaar inzet voor de minderbedeelden In India. “Helping Hands” werkt nu onder de noemer van “Jeugd met een Opdracht”. In de sloppenwijken van o.a. Mumbai worden de armen voorzien van voeding, onderwijs, beroepstraining, pastorale zorg en evangelieverkondiging. In Meer lezen….

Studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer over “De najaarsfeesttijden”

Op donderdag 8 oktober is er in Aalsmeer een studieavond met ds. Willem J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De najaarsfeesttijden. De bijeenkomst vindt plaats in de Dorpskerk, Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. De aanvang is om 20.00 uur, en de toegang is gratis. Er is verkoop van Meer lezen….

Van de Diaconie en ZWO-commissie

Beiroet in Puin U heeft ongetwijfeld alle vreselijke beelden op TV kunnen zien. Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen. De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Meer lezen….

Spaarproject jeugdwerk ontvangt € 2.500,00 Subsidie van de OSA voor Oeganda!!

Het was echt een feestje, woensdagmiddag op de trappen van het gemeentehuis. Daar kregen de kinderen ( niet iedereen kon op vakantie vanwege het Covid-19 virus) en de leiding van het jeugdwerk ( clubs, kindernevendienst, Heilige Bonen) een cheque ter waarde van € 2.500,00 uitgereikt door Joop de Vries en Betty Kooy van OSA-Aalsmeer.  Dit Meer lezen….