Oecumenische Vredesdienst en vredeswandeling – 19 september 2021

Op 19 september 2021 zal de oecumenische vredesdienst plaatsvinden in de Open Hof Kerk, aanvang 10.00 uur. Er mogen nog steeds maar 60 mensen in de kerk bij deze dienst aanwezig zijn. Dat betekent 20 mensen per kerk, dus 20 voor de Open Hof Kerk. Aanmelden kan via : http://pgaalsmeer.nl/kerkdiensten/aanmelden-bijwonen-kerkdienst of bij miekebeunder@gmail.com U kunt Meer lezen….

Klik hier voor een handig overzicht van alle activiteiten binnen onze kerk.

Klik op het plaatje om de agenda voor de komende weken te zien. Dit is de centrale agenda van de Open Hof Kerk, waarin u alle activiteiten kunt terug vinden. Juist in deze corona tijd, is het handig om een totaal overzicht te hebben van alle activiteiten. Indien u een éénmalige, wekelijkse of maandelijkse activiteit Meer lezen….

Verdere versoepeling Coronamaatregelen

Op de persconferentie van vrijdag 18 juni heeft de regering verdere verruimingen aangekondigd. Zoals bekend worden vrijwel alle maatregelen losgelaten. Op woensdag 23 juni heeft daarover in CIO-(interkerkelijk contact in overheidszaken) verband overleg plaatsgevonden met minister van Veiligheid en Justitie dhr. Grapperhaus. Samengevat komt de uitkomst op het volgende neer: Er geldt geen maximum aantal Meer lezen….

Helping Hands

Het is  de laatste keer dat de spaardozen bij de uitgang staan voor ‘Helping Hands’, voor  mensen die zich inzetten voor  kinderen in India. In de sloppenwijken van de grote steden is erbarmelijk veel armoede en slecht of geen onderwijs. ‘Helping Hands’ zet de kinderen in nieuwe kleren, zorgt dat ze dagelijks een maaltijd krijgen Meer lezen….

Van een dankbaar gemeentelid

Deze foto ontving ik van een enthousiast en dankbaar gemeentelid. Ze geniet overduidelijk van het Paasmandje dat rond Pasen door de Diaconie werd aangeboden aan gemeenteleden vanaf 70 jaar. Dit is slechts één van de vele, vele reacties die we hebben ontvangen. De Diaconie is dankbaar met al deze positieve reacties, het blijkt een goed Meer lezen….

Z.W.O. – 4 projecten die we dit jaar steunen met een gift

Project 1: Hulp voor mensen zonder papieren Dit project heet hulp en perspectief aan mensen zonder papieren. Er zijn verschillende organisaties actief en het doel is aan mensen die geen geld, geen papieren en geen verzekering hebben steun te bieden zowel op medisch als op maatschappelijk vlak. Getracht wordt mensen die geen verblijfsvergunning hebben om Meer lezen….

Woord van bemoediging vanuit PKN

Onderstaande Woorden van bemoediging ontvingen we van de PKN. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en Meer lezen….

Dankwoord Mirjam Vermeij

Beste gemeenteleden van de Open Hof Kerk en andere bezoekers, Het is me niet gelukt om iedereen persoonlijk te bedanken die belangstelling heeft getoond bij mijn afscheid op 5 juli jl. Dat doe ik graag op deze manier: bedankt voor al jullie lieve woorden, kaartjes, hartjes, bloemen, bikkels, appjes en zoveel meer. Het doet me goed om Meer lezen….