Oecumenische 4 mei herdenkingsdienst: ‘Vrijheid in verbondenheid’

Op woensdagavond 4 mei zal Cor Hermanns van de Karmelparochie voorgaan in een korte oecumenische viering in de Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. De dienst, die is voorbereid met de liturgiegroep van de Raad van Kerken, begint om 19 uur en duurt 40 minuten. Organist Ruud Kooning zal de herdenkingsdienst muzikaal begeleiden. De viering is ook Meer lezen….

Paasgroeten uit Roemenie

Van Konrad en Ildico kregen we een mooie brief, waarin zij ons een Gezegend Pasen  wensen. Er zijn 46 Paaspakketten rondgebracht naar weduwen en gemeenteleden die iets extra’s kunnen gebruiken. Hartelijk dank voor onze hulp, die nu van nog meer betekenis is, daar alles duurder wordt. De broer van Konrad, Zoltan, is druk bezig met Meer lezen….

Actie Kerkbalans

Deze week lag de enveloppe van  Actie Kerkbalans in de brievenbus. Je weet wat dat betekent , het gaat om de financiën van de kerk, in zoverre geen nieuws. Maar wat gaf het een goed gevoel de eerste zinnen van de bijgaande brochure te lezen, een compliment aan ons als leden van de Open Hof Meer lezen….

Bij de bloemen

De witte bloemen als teken van feest, omdat Jezus is geboren. Klimop benadrukt Gods trouw aan ons. Hij heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd. Alle grote en kleine vaasjes staan er bij: iedereen is welkom bij de kribbe. Aanzien telt niet. Iedereen is belangrijk in Gods ogen. (de bloemen worden pas weer op 9 Meer lezen….

Jeugdwerk update 20 december

Jeugdwerk Na een periode waarin alles iets beter leek te gaan toch weer beperkingen in het sociale en kerkelijke leven. Dat betekent geen bijeenkomsten, feestjes, etentjes. Gelukkig kunnen we via de mail en app goed en makkelijk contact met de jongeren houden. Zoals eerder bekend werd gemaakt gaat de Kerstavonddienst niet door en nu gaat Meer lezen….

De Open Hof Kerk en de Lockdown

Beste mensen, Afgelopen zaterdag 18 december is een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 15 januari 2022 5.00 uur. In aansluiting op het advies van het CIO komt het Landelijk Dienstencentrum van de PKN tot de volgende aanbevelingen: Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten Meer lezen….

Update corona van kerkenraad

Van de kerkenraad, Op de persconferentie van vrijdag 28 mei heeft de regering een aantal verruimingen aangekondigd. Die zijn inmiddels ook vertaald naar hun betekenis voor de kerk.. Op woensdagmiddag 2 juni ontvingen wij bericht van onze classispredikant ds. Peter Verhoeff, dat per 5 juni onderstaande versoepelingen voor kerkdiensten doorgevoerd kunnen worden. Vanaf zondag 6 Meer lezen….

Oecumenische herdenkingsdienst 4 mei 2021 in Karmelkerk

Dinsdagavond 4 mei 2021 wordt om 19.00 uur  een korte oecumenische herdenkingsdienst gehouden in de Karmelkerk aan de Stommeerweg. Ds. Gert de Ruiter, predikant van de Dorpskerk, gaat hierin voor, Organist is Nico van Geijlswijk. De viering met als thema: ‘Na 75 jaar vrijheid’ is voorbereid samen met de liturgiewerkgroep van de Raad van Kerken Meer lezen….

Bericht van “Hart voor Kinderen” uit Oeganda!

Vorig jaar spaarde de jeugd voor het micro-kredietproject voor naaimachines voor moeders in Oeganda. Door de pandemie en de lockdown liep het hele project vertraging op.  De naailessen voor de moeders konden niet doorgaan en de levering van naaimachines (lokaal gekocht) verliep ook niet soepel. Gelukkig is de eerste lading inmiddels bezorgd en komt over Meer lezen….