Download het rapport onderzoek naar zorgkringen

Inmiddels is het rapport onderzoek naar zorgkringen deze maand beschikbaar gekomen. Mogelijk hebt u daar nog niets over gehoord. Twee ontwikkelingen maken het noodzakelijk om na te denken over andere vormen van pastoraat en diaconaat: afnemend aantal vrijwilligers door vergrijzing en het beroep dat de burgerlijke gemeente op mensen doet om de sociale samenhang onder burgers te bevorderen.

Zorgkringen worden op vrijwillige basis gevormd door ca. 10 leden en mogelijk niet-leden die heel dichtbij elkaar wonen. Zij staan aan de basis van het omzien naar elkaar van de kring: met elkaar voor elkaar, een ieder naar eigen vermogen. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke gesprekken en levensvragen, maar ook zijn aandacht, presentie en kleine hulpdiensten essentieel. De zorgkring wil een radertje in de zorg zijn en daarbij gaat het om het tijdig signaleren van een eventuele zorgvraag. De zorgkring wordt geleid door een zorgkringleider, die in principe dichtbij de leden van de kring woont. Hij of zij is de motor achter de kring, houdt contact met andere zorgkringleiders voor het te vormen beleid op basis van ervaringen, zorgt voor continuïteit van het welzijn van de leden van de zorgkring, weliswaar met elkaar en voor elkaar.

Het rapport omvat een theoretisch debat over o.a. vormen van groepen, motieven tot het onbaatzuchtig handelen, handelen vanuit religieus opzicht, religie als routemap voor het leven, religie als zingevingssysteem, bidden en het effect daarvan op welzijn, levensvragen en grenzen tussen informele en professionele hulp.

Het empirisch onderzoek gaat over de demografische en financiële situatie van onze kerk. Hoe staan we er financieel en qua ledenbestand in 2025 voor? Wat resteert er dan nog aan organiserend vermogen voor pastorale en diaconale zorg? Verder is er een uitwerking van een enquête onder gemeenteleden,  gesprekken met wijkteams, ervaringen van een zorgkring die al draait, gesprekken met o.a. een gemeenteadviseur van de kerk, de Wmo-raad en organisatie Zorg voor Elkaar, opgenomen. Daarnaast is er een studiedag van de ‘Zorgzame Kerk in de Praktijk’ bij de PKN in Utrecht bijgewoond. Ook zijn de tafelgesprekken sociale samenhang van de burgerlijke gemeente bijgewoond.

Kortom: Op grond van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat zorgkringen een unieke mogelijkheid bieden om meerdere maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Daarnaast bieden zorgkringen de kerk weer een mogelijkheid om weer meer actief een deel van haar oude taken op te pakken en het missionaire aspect handen en voeten te geven: mensen die dichtbij een zorgkring wonen en niet- kerkelijk zijn, kunnen op verzoek worden toegelaten.

Binnenkort wordt er een aparte kerkenraad (en kerkenraden zijn openbaar – de datum is nog onbekend, maar wordt op de website en in het kerkblad gepubliceerd) aan deze zorgkringen besteed en op basis daarvan komt er mogelijk een voorstel om voor een jaar met een aantal zorgkringen te starten. Dat jaar wordt dan gebruikt om allerlei ervaringen op te doen. Als dat allemaal positief verloopt wordt er een verdere uitrol gedaan over de verdere gemeente. Het rapport wordt vooralsnog achter het beveiligde deel van de website geplaatst en is dus voor leden beschikbaar. Er zijn ook nog enkele geprinte exemplaren beschikbaar. Wilt u een geprint exemplaar, laat het dan aan mij weten via mail of telefoon: aadhofland@caiway.nl  – telefoon 0297-326919.

Klik hier voor het rapport Pastorale Zorgkringen in de Protestantse Gemeente te Aalsmeer 2016

Het rapport is afgeschermd met het bekende wachtwoord voor deze site. Indien u dat niet meer weet, kunt u het aanvragen bij de webmaster.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *