Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

NBG start hulpactie voor Haïti

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap start vandaag met een hulpactie voor Haïti. ‘Directeur Magda Victor van het Haïtiaans Bijbelgenootschap gaf kort voor Pasen aan dat er dringend hulp nodig is’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Vandaar deze actie. We vragen om giften zodat het Bijbelgenootschap in dat land hulppakketten en Bijbels kan uitdelen.’ Bendegeweld heeft in de eerste Meer lezen….

Een Paasgroet uit Roemenië

Zaterdagochtend kregen we een Paasgroet toegezonden uit Aiud-Felenyed.  Daarbij een afbeelding van het Open Graf op een door Ildicó zelfgebakken vaas. Deze foto is getoond op de beamer, in wijken Dorp, Oost en Open Hof kerk, of zal nog getoond worden. De Paaspakketten voor degenen die ze nodig hebben, zijn uitgedeeld. Hiervoor wordt de gemeente Meer lezen….

Paaszondag – feestelijk dienst

Komende zondag (Paaszondag) is er een feestelijke dienst in onze kerk waaraan medewerking wordt verleend door sopraan Josephina Hoogstad. Zij wordt begeleid door Theo Griekspoor (orgel/vleugel). Zij zal zingen: ‘Hoe groot zijt Gij”, ‘Amazing Grace’ en ‘The Holy City’. Josephina is een rising star in de Nederlandse Muziekwereld, in 2023 won zij de Eerste Prijs Meer lezen….

Paasproject-kindernevendienst zondag 10 maart

De komende week gaat het verhaal over dat Jezus met de leerlingen naar de tuin van Getsemane gaan, om te bidden tot God. Jezus vraagt God om, als het past bij zijn wil, het lijden aan Hem voorbij te laten gaan. Als Jezus terugkomt bij zijn vrienden, zijn die in slaap gevallen.