Intro De Protestantse Gemeente te Aalsmeer in de Open Hof Kerk

De kerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is gesitueerd aan de Ophelialaan 247 te Aalsmeer. Elke zondag zijn er kerkdiensten (ook achteraf te beluisteren). Binnen de kerk zijn zeer veel groepen, kringen en commissies actief en deze staan open voor iedereen. Voor de jongeren zijn er jeugdclubs, allerlei ontmoetingsmomenten, catechisaties en Meer lezen….

Resultaat ZWO Project school in Kenia; oftewel hoe is uw gift besteed?

Hieronder ziet u een Foto reportage van een dovenschool in Kenia, waar ZWO (en de OSA) geld voor beschikbaar hebben gesteld. Het geld is besteed aan: Nieuwbouw van toiletten en douches ter vervanging van een onhygiënische toiletgebouwtje Een generator vanwege dagelijks veelvuldig stroom uitval Omheining van het schoolterrein. Een veilige omgeving voor kinderen creëren Aankoop Meer lezen….

Algemene toelichting op de orde van dienst: De maaltijd van de Heer: teken en zegel van de belofte van het evangelie

Een kerkdienst verloopt volgens een vaste orde, de liturgie. In deze serie komen de verschillende elementen aan bod. Prof. dr. Marcel Barnard, hoogleraar Praktische Theologie/Liturgiewetenschap aan de PThU en aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika, licht ze toe. Drie gemeenten vertellen over hun praktijk. Deze keer: de maaltijd van de Heer. Klik hier om verder Meer lezen….

Bijeenkomst van de werkgroep Rode Draad op 25 januari

De Rode Draad is een werkgroep in een wisselende samenstelling.  Om zo verbinding te leggen tussen verschillende generaties met verschillende onderdelen van ons kerkenwerk. Zodat het als een rode draad door het kerk zijn loopt. Het seizoen 2022/2023 is gekozen voor het thema ‘Aan tafel’. Een thema aangereikt door de Protestantse Kerk in Nederland.  Zie Meer lezen….

Oecumenische viering in de Karmelkerk op 15 januari

Op zondag 15 januari wordt in de Karmelkerk aan de Stommeerweg een oecumenische dienst gehouden in het kader van de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het thema voor deze dienst is: ‘Het goede leren doen’. De liturgiegroep van de Raad van Kerken Aalsmeer heeft deze viering samen met ds. John Vrijhof uit Zandvoort voorbereid. Muzikale medewerking zal Meer lezen….

Kerstavond: een kerstvoorstelling voor jong en oud

Kerstavond: een kerstvoorstelling voor jong en oud! Op zaterdagavond 24 dec. is er een kerstvoorstelling voor het hele gezin van Kindertheater Knettergek en kinderkoor Amazing Kids. Het is een kerstvoorstelling vol met liedjes, dans, goocheltrucs, verhalen, filmpjes, een spel en een te gekke lichtshow. We beginnen om 18.30 uur en de avond duurt tot ongeveer Meer lezen….

Kerstviering senioren 21 december a.s.

Na 2 jaar Covid kan op 21 december van dit jaar eindelijk weer een feestelijke Kerstviering worden georganiseerd voor de ouderen. Nu de aanmeldingstermijn is verstreken kunnen we melden dat er 116 personen zullen deelnemen aan deze viering. We beginnen de middag in de feestelijk versierde Kerkzaal met het zingen van bekende Kerstliederen en lezen met elkaar het Kerstverhaal uit Meer lezen….

Giften voor de voedselbank

Aan Tafel. De afgelopen 2 zondagen konden er in onze kerk levensmiddelen ingeleverd worden, ten bate van de voedselbank Aalsmeer. Een actie die voort kwam uit de ‘Rode Draad’ werkgroep aan de hand van het PKN thema ‘Aan Tafel’. De totale opbrengst van de actie was, dat ruim 7 kratten met levensmiddelen konden worden overgedragen Meer lezen….