Terug uit Aiud-Felenyed!

Eerst na gebed en zegen door ds. Teus Prins vertrokken we naar Eindhoven om vandaar naar Cluj-Napoca te vliegen. Het was goed om weer in Roemenië te zijn. We genoten van het prachtige landschap. Zaterdag en zondag waren we te gast bij de predikantenechtparen, die met ons een toer maakten langs verschillen oude kerken. Ons werd uitgelegd waarom de Roemenen uit Alba/ Transsylvanië zich Hongaars blijven noemen, waarom ze nog Hongaars blijven spreken.. Aan de hand van een powerpoint-presentatie vertelde Konrád over de Reformatie in Hongarije, over de band, ook al in het verleden, met Nederland. We woonden de kerkdienst bij, met indrukwekkende en ontroerende momenten, zoals toespraken vol warme woorden, geschenken over en weer, de viering van 25 jaar contact en 500 jaar Reformatie…. Daarna een kranslegging bij de ruïne van de oude kerk, de inwijding van het mortuarium met daarin de inrichting waaraan onze kerken hadden bijgedragen..En na al deze ernstige zaken feest in de gymzaal met voor 100 man goulash uit een koperen ketel, zelfgestookte drank en een folkloreband op wiens muziek lustig gedanst werd. Daarbij ontmoetingen met tal van gemeenteleden, met kinderen die 20 jaar geleden in Aalsmeer te gast waren en die nu volwassen zijn en trots hun eigen kinderen aan ons voorstelden. ’s Avonds te gast bij Zóltan en Trudy, die als vanzelfsprekend achter de piano kroop, haar levensverhaal vertelde en Zoltán die zijn foto’s en etsen toonde. Hartelijk bedankt namens alle gemeenteleden te Aiud-Felenyed voor het boek met A-viertjes vol lieve groeten, voor de mooie armbandjes, voor de film die vertoond werd, voor al die gekleurde dassen en sokken, voor de boeken over het N.T. en de Reformatie, voor de verfdozen die het geld symboliseerden voor kinder-en studentenwerk ,bedankt voor alle geld en geschenken die we op het laatst nog van verschillende gemeenteleden in Aalsmeer toegestopt kregen. Zoveel indrukken, zoveel emoties. Wat voelden we ons rijk en blij en dankbaar dat we deze reis met elkaar konden maken, dat de sfeer zo goed was en dat we ons onderling zo verbonden voelden( ook in het geloof) met de gemeente te Aiud. Omdat er op deze plaats niet genoeg ruimte is, beloven we op de komende gemeenteavonden het één en ander over onze belevenissen aldaar te vertellen aan de hand van foto’s .Namens de reisgenoten en de Roemenië-commissie Marianne van der Schilden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *