Zondag 24 november 2019 – Zondag van Voleinding

Zondag 24 november 2019 is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2018-2019. De zondag daarop, 1 december zal de eerste zondag in de tijd van Advent zijn.
Ook in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn ons gemeenteleden ontvallen. Van hen van wie in een dienst in het afgelopen kerkelijk jaar een ‘In Memoriam’ is uitgesproken en waarvoor een vlinder bij de gedenkwand is neergelegd zal in deze dienst de naam worden genoemd. Nabestaanden (of de ouderling van dienst) zullen bij het noemen van de naam een kaars aansteken. Ook zal een kaars aangestoken worden voor hen met wie wij weliswaar verbonden waren, maar van wie de namen niet eerder genoemd werden. Tot slot zal een kaars worden aangestoken voor degenen die eenzaam en alleen gestorven zijn zonder dat iemand hun naam noemde. Want ook hun namen zijn bij God bekend.
Met het plaatsen van een roos is er vervolgens voor iedereen gelegenheid iemand te gedenken die korter of langer geleden gestorven is. Aan deze dienst wordt, naast door beide predikanten medewerking verleend  door Petra Rosa Vlasman (harp), Joop Vuijk (lector) en Theo Griekspoor (orgel/piano). De ouderlingen in deze dienst zijn Bep Veerman en Meindert Grovenstein, Cees van der Zwart is de diaken.

Zondag is er een papieren liturgie. De liturgie wordt deze week niet vooraf in een elektronische versie beschikbaar gesteld.

1 thought on “Zondag 24 november 2019 – Zondag van Voleinding”

  1. als oud lid van de gk aalsmeer volg ik nog wekelijks het nieuws. Tot op heden heb ik de liturgie van zondag j.l. nog niet aangetroffen. Kan ik deze alsnog krijgen. Bij voorbaat dank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *