Zondag 24 februari enquete voor Protestantse Theologische Universiteit in Open Hof Kerk

Meedoen aan een enquête van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) op zondag 24 februari 2019

De kerkenraad heeft besloten om met een pilot enquête van de PThU in samenwerking met Church Life Survey mee te doen. Op zondag 24 februari vraagt de kerkenraad uw/jouw medewerking voor het invullen van een enquête. De enquête is voor leden vanaf 15 jaar en ouder en kan verder anoniem worden ingevuld. Samen met 30 andere deelnemende kerken uit het hele land vormen we een pilot helpt en via de uitkomsten van de enquête wil de PThU (Protestantse Theologische Universiteit), de rol van kerken en kerkgangers in de Nederlandse samenleving beter te begrijpen. Het is dus dus erg waardevol voor lokale kerken om te laten reflecteren op hun “vitaliteit”.
Het is bijzonder gemakkelijk om de enquête in te vullen, want er zijn geen open vragen. Men vult alleen het gewenste vakje met een kruisje in. De vragen gaan over talenten, je inzetten voor de gemeente, aandacht voor het geestelijk leven of verlangen daartoe, het geloofsgesprek en de culturen binnen de kerk. Het invullen van de enquête duurt ca. 20 minuten. Er zijn voldoende personen in de buurt die u kunnen helpen met het invullen. De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor verder beleid en kunnen meegenomen worden door de werkgroep ‘Zoek de kansen als de kerk krimpt’, die zich de komende maanden buigt over de toekomst en de organisatie van onze kerk.
Zondag 24 februari wordt de enquête in de kerkzaal (dus direct na de dienst blijven we nog even in de kerkzaal) verder toegelicht. Daarna is het mogelijk om de enquêtes in te vullen. In de Bakenzaal, de foyer en de Beukzaal zijn 150 plaatsen voor jullie/u gereserveerd. Pennen en formulieren liggen beschikbaar. Verder staat de koffie/thee/fris klaar met wat ‘lekkers’.
Kunnen wij op u, op jou rekenen? Alvast bedankt.
Namens de coördinatoren enqûte PThU en Church Life Survey
Aad Hofland, Meindert Grovenstein, Ans Groeneveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *