Weer gemeentezang tijdens kerkdiensten


Uit een door ons College van Kerkrentmeesters in jl. juli uitgevoerd ventilatie-onderzoek (volgens richtlijnen en met gebruikmaking van de rekenhulp van de landelijke PKN) blijkt dat het risico van besmetting als gevolg van gemeentezang in onze kerkzaal zeker niet groot is. De kerkenraad besloot toen met het herinvoeren van gemeentezang echter nog even te wachten tot na het zomerreces.

Nu dit laatste het geval is, meent het moderamen dat de tijd aangebroken is om tegemoet te komen aan de vurige wens van veel gemeenteleden om, als is het dan zachtjes en dus niet met groot volume, gemeentezang weer toe te laten in de komende diensten.

Met dit voornemen van het moderamen stemt (zo is uit een telefonische belronde gebleken) de overgrote meerderheid van de kerkenraadsleden in, zodat met ingang van komende zondag zowel het geluid van orgel, piano als van een zingende gemeente in ons kerkgebouw weer zal kunnen klinken.

Om binnen de veilige marges van de berekeningen te blijven, zullen in de diensten het Intochtslied, het Glorialied, het lied na de preek en het Slotlied gezongen kunnen worden.

De overige liederen zullen louter door de organist/pianist worden gespeeld, waarbij de teksten hiervan ook op de beamer geprojecteerd zullen worden.

Namens de kerkenraad,

Mieke Beunder-van Wijk, scriba.

 

2 gedachten over “Weer gemeentezang tijdens kerkdiensten”

  1. Hallo,
    Ik ben kerkrentmeester bij de Lutherse kerk in Zwolle.
    Wij zingen ook heel graag.
    Is er een stappenplan doorlopen voor de afweging? Ik zou graag van jullie leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *