Wanneer u geld overmaakt op witte donderdag, gaat dit naar onderstaande doelen

U kunt uw gave overmaken

voor de kerk NL 44 RABO 0373 7355 10 CvK Protestantse Gemeente Aalsmeer

voor de diaconie NL 85 RABO 0373 7359 36 Diaconie Protestantse Gem. Aalsmeer o.v.v. Roosevelthuis.

Dit Protestants Diaconaal Centrum is gevestigd op Hydepark in Doorn. De vakantiegasten komen vanuit het hele land. Het zijn vooral mensen die intensieve hulp en begeleiding nodig hebben, vanwege ziekte, een lichamelijke beperking of leeftijd. Daarnaast worden vakanties georganiseerd voor mantelzorgers met thuiswonende partner met dementie. Zij kunnen genieten van een zorgeloze vakantie. Tenslotte worden er vakanties verzorgd voor éénoudergezinnen en mensen met een verstandelijke beperking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *