Walk of Peace in Amsterdam donderdag 23 augustus 2018

 Walk of Peace in Amsterdam donderdag 23 augustus 2018 van 12:30 (inloop)- ca.15:30 uur en aansluitend kan er om 16:00 uur een viering in de Nieuwe Kerk worden bijgewoond.

Op 23 augustus 2018 zal het precies 70 jaar geleden zijn dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht. De landelijke Raad van Kerken en de Protestantse Kerk Nederland organiseren op en voor die dag verschillende activiteiten. In de dagen daarvoor is er een jongerenconferentie (in Leusden), in de ochtend van 23 augustus 2018 een symposium in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit en de dag wordt afgesloten met een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. De Raad van Kerken Amsterdam zal een eigen bijdrage leveren aan deze dag, die aansluit bij het huidige zevenjaars thema van de Wereldraad van Kerken, de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, ook waar deze ontbreekt in de lokale context. Dorothee Sölle’s theologische visie op de zegeningen van Gods Schepping als de via positiva, de gebrokenheid in een mensenleven als de negativa en de kracht van verzet en
nabijheid om verandering als de transformativa, blijkt een inspirerende drieslag te zijn om een walk of peace vorm te geven.

Daarom organiseert de Raad van Kerken in Amsterdam – in samenwerking met de landelijke Raad van Kerken, Pax Nederland en de Protestantse Kerk Amsterdam – een ‘Walk of Peace’, die zal starten in de Hoftuin (ligt tussen de Hermitage en de Weesperstraat als een heel knus plekje verscholen), zal gaan door de oostelijke binnenstad en zal eindigen op de Dam. Na afloop kan er een viering in de Nieuwe Kerk worden bijgewoond.

Er wordt onder leiding van een gids in kleine groepen gelopen. De wandeling is ca. 5,3 km. Deze tocht, de route van barmhartigheid, neemt u mee langs diverse religieuze plaatsen in de binnenstad van Amsterdam, waarbij aandacht zal zijn voor de vervolging van de joodse gemeenschap in WOII, de geschiedenis van de slavernij en de hedendaagse vrouwenhandel Maar er is ook bezinning op de vraag: ‘Wat helpt om op te staan in het lijden, om recht en vrede? Hoe kunnen we met elkaar een weg gaan om mensen op de vlucht, mensen die leven in armoede, zij die worden misbruikt of  verslaafd zijn, nabij te zijn om een rechtvaardige vrede?

Er is een selectie van tien plekken gekozen, tien pleisterplaatsen om iets van de breedte te laten zien van het Amsterdamse religieuze leven: 1 Basiliek van de Heilige Nicolaas (Prins Hendikkade 73) met o.m. de veertien kruiswegstaties van Jan Dunselman. 2 Leger des Heilsmuseum (Oudezijds Armsteeg 19) informatie over het vele sociale werk van het Leger des Heils. 3 Ons’ Lieve Heer op Solder (Oudezijds Voorburgwal 38). Herinnering aan de 17e eeuw, toen sommige kerkgenootschappen niet de ruimte kregen om zich publiek te manifesteren. 4 Oude Kerk (Oude Kerksplein 23) Het oudste nog bestaande gebouw van Amsterdam. De kerk werd in 1306 gewijd en in de beeldenstorm (1566) overgaan naar de protestanten. 5 He Hua Tempel (Zeedijk 106-118). Een boeddhistische tempel door de Chinese gemeenschap gebouwd. 6 Oudezijds 100 (Oudezijds Achterburgwal 100) een gemeenschap waar plek is voor christenen van verschillende achtergronden die samen leven, bidden en werken. 7 Portugees-Israëlitische synagoge (Mr. Visserplein 3) joods gebedshuis uit de 17e eeuw. In WOII waren er in Nederland ca. 140.000 joden, waarvan ca. 102.000 zijn vermoord. 8 Wereldhuis (Nieuwe Herengracht 18) Diaconaal huis waar allochtonen voortgeholpen worden. 9 Moeder Godskerk (Keizersgracht 220) Kerk van Syrisch-orthodoxe gemeenschap. De leden van de kerk leven grotendeels in de diaspora. 10 Paleis en Nieuwe Kerk (Dam). Vanaf 1683 kwam de Surinaamse Sociëteit maandelijks bij elkaar in het gemeentehuis, later paleis op de Dam. Het is één van
de plaatsen die herinnert aan de slavernij, waar Nederland veel geld aan heeft verdiend. Daarnaast de Nieuwe Kerk (ingang Gravenstraat 17), een van de plaatsen waar de Wereldraad zijn wortels heeft.

U bent van harte welkom aan deze Walk of Peace deel te nemen. Aanmelden is niet nodig. Noteert u de datum vast, donderdag 23 augustus. Er wordt verzameld vanaf 12.30 uur in de Hoftuin achter het gebouw van de diaconie van Amsterdam aan de Nieuwe Herengracht 18. Via M51 is deze locatie gemakkelijk te bereiken.

Namens de Raad van Kerken Aalsmeer

Aad Hofland, techn.vz., e-mail: aadhofland@caiway.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *