Voorlopig resultaat Kerkbalans 2020

In het Kerkblad van 15 maart bent u door de secretaris van de kerkrentmeesters, Wim Haijtink, geïnformeerd over de voorlopige uitkomsten van Kerkbalans voor het College van Kerkrentmeesters. Zijn belangrijkste conclusie (naar mijn inzicht) luidt: “Nogmaals, wij zijn blij dat u dit jaar weer ruimhartig hebt bijgedragen.” Daarmee ben ik het van harte eens. Ik voeg daaraan toe dat ook de Diaconie, die voor het eerst meedeed in deze actie, dit jaar zeker niet behoeft te vrezen voor een tekort, en dat is een hele verbetering. En ook ZWO hebt u de nodige armslag gegeven.

Alles bijeen is dit echt een goede uitkomst. Ik ben daar blij mee, maar ook heel dankbaar voor. Dat geldt voor uw offervaardigheid, maar ook voor de inspanningen die de kerkrentmeesters en veel vrijwilligers met hen hebben geleverd om deze actie uit te voeren. Uw betrokkenheid bij en liefde voor de kerk blijkt ook nu weer groot te zijn. Uit de grond van mijn hart: heel, heel hartelijk dank.

Ko Weststrate, voorzitter kerkenraad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *