Van de kerkenraad

Al lange tijd heeft de kerkenraad grootste moeite vacatures ingevuld  te krijgen. Vacatures voor alle ambten binnen de kerkenraad.
Tot nu toe kan het werk gaande worden gehouden door ‘een tandje’ bij te zetten als ook dankzij het feit dat sommige ambtsdragers hun termijn al een paar maal hebben verlengd om de continuïteit van de kerkenraad te waarborgen.

Dit jaar zijn er evenwel 4 ambtsdragers van wie de termijn er echt op zit en ons daarom gaan verlaten.

Als gevolg hiervan thans een dringende oproep aan u namen te noemen van gemeenteleden die u niet alleen geschikt acht voor het ambt, maar waarvan u ook redelijkerwijs inschat dat zij of hij een taak in de kerkenraad in overweging wil nemen.

Natuurlijk kunt u ook zichzelf opgeven!

Concreet zoeken wij per september a.s.:

1 ouderling-kerkrentmeester
1 jeugdouderling
2 ouderlingen

en

een voorzitter.

 

Als u dit zo leest, beseft u hopelijk dat er echt iets moet gebeuren.
Wij zijn immers met zijn allen verantwoordelijk voor het in standhouden van onze gemeente!

Gemeente-zijn doe je met elkaar! Gelukkig hoeven we het werk niet alleen te doen, wij doen het samen met anderen!
Mogen wij op uw positieve reactie rekenen?

U kunt uw reactie aan de scriba doorgeven per telefoon: 0297201366 dan wel per email: scriba@pgaalsmeer.nl of aan een van de kerkenraadsleden.

Er wordt op u gerekend!

Mieke Beunder, scriba

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *