Van de Diaconie en ZWO-commissie

Beiroet in Puin
U heeft ongetwijfeld alle vreselijke beelden op TV kunnen zien.
Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen.
De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn samen met hun partners ter plaatse. Zij zijn begonnen met het verlenen van noodhulp.
Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet wordt directe
hulp verleend: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen.
Er is een landelijke actie georganiseerd met het doel zoveel mogelijk geld in te zamelen.
Ook de PKN heeft alle Diaconieën en ZWO-commissies verzocht om een bijdrage te leveren.Uiteraard hebben wij aan deze oproep gehoor gegeven.
Zowel de diaconie als de ZWO-commissie hebben elk € 1000.- overgemaakt.
Namens de Diaconie: ​​J. Piké​​ voorzitter.
Namens de ZWOcommissie:A. Akse-Zanting  voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *