Thema familieviering 6 oktober 2019

Als aanloop naar de volgende familieviering met als voorganger ds. Teus Prins maken we alvast het thema van die dienst bekend:  ”Waar uw schat ligt zal ook uw hart zijn” naar Lucas 12: 32-40 en Matth. 6: 21-31.  Dit thema zal als een Rode Draad door al het kerkenwerk lopen en een verbinding geven aan alle geledingen daarbinnen. Hopelijk zullen ook komend seizoen meerdere groepen zich bezinnen over dit thema in lezingen, overdenkingen, gebed. Afgelopen seizoen leverden de groeigroepen, de seniorengroep en de buurtbakens een bijdrage aan de familievieringen. Hopelijk kunnen we ook nu weer frisse en originele ideeën uitwerken. Daarnaast willen we ons HART laten spreken en overgaan in daden in de spaaractie van “Hart voor kinderen” voor een jeep voor moeders en kinderen in Oeganda. Voor meer informatie en toerusting  bent u van harte welkom op dinsdag 3 september om 20.00 uur in het Open Hok om de dienst van 6 oktober mee te helpen voorbereiden.
Namens de commissie, Marianne van der Schilden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *